Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hysnes fort

Frå militært kystfort til sivilt helsefort

Før

Brukt som:
Militært kystfort
Beregnet for:
Forsvaret

Etter

Brukt som:
Kunst- og kulturutvikling, rehabilitering
Beregnet for:
Sivilt helsetilbod
Hysnes fort vart etablert i 1897 og var ein del av forsvaret av Trondheimsfjorden. Fortet har ei sentral rolle i norsk krigshistorie. Kystartilleriets Offisersforening skriv om kampane 9. april 1940 på nettsidene sine:

 

[…] Fortene åpnet ild mot de tyske fartøy natt til 9. april, og ilden ble besvart fra tyskerne. Artilleriduellen hadde ikke pågått lenge før en tysk granat kappet strømledningen til fortene, og dermed virket ikke lyskasterne lenger. Tyskerne klarte såleis å gå inn i Trondheim i ly av mørket. Ut på morgenen så man fra Hysnes tyske jagere inne i fjorden som landsatte tropper for å kunne ta fortene fra landsiden. Det ble åpnet ild fra Hysnes og fire treffere i den tyske jageren «Theodor Riedel» medførte at den ble kjørt på land av tyskerne for ikke å synke, og måtte senere kondemneres. Hysnes fort sendte nå frem en tropp med mitraljøser undere ledelse av fortssjefen selv, for å møte de tyske infanteristene. Troppen tok stilling i Søvikskaret og oppholdt tyskerne inntil de fikk ordre fra kommandanten om å trekke tilbake. Kampen fortsatte rundt Hysnes fort, der tyskerne brukte både maskingevær, bombekastere og artilleriild fra en jager inne i fjorden for å dekke fremrykkingen. Like før tyskerne klarte å bryte inn på fortet, vedtok kommandanten å innstille kampene. […] Det var ikkje nokon falne nordmenn på Hysnes eller Brettingen, mens tyskerne hadde et tap på ca. 22 døde samt flere sårede etter landstriden rundt Hysnes. […]

Etter 1945 tok Kystartilleriet over anlegget og vidareutvikla det fram til det blei lagt ned i 1998. I dag er det berre Heimevernet som er att av militære brukarar i det gamle fortet.

Ny sivil bruk

Rissa kommune hadde planar om å leggje til rette for etablering av eit sivilt helsetilbod på det gamle fortet og brukte derfor forkjøpsretten til å skaffe seg eigedommen. Unntaket var friluftsdelen av eigedommen der Direktoratet for naturforvaltning er ny eigar.

Helsefort

Hysnes HelseFort (HHF) er ein ny institusjon for arbeidsrett og rehabilitering. Verksemda blir lagd opp i samarbeid med forskingsmiljø ved NTNU og UiO.

Helsefortet skal mellom anna gi rehabiliteringstilbod for ME-pasientar (kronisk utmattingssyndrom) og til pasientar med lettare psykiske lidingar som gjerne vil attende til vanleg aktivitet og arbeid. Helse Midt-Norge skal vere ansvarleg for tilbodet.

Kunst og kultur

På området blir det no jobba med å etablere fleire verkstader, atelier, utstillingslokale og museum. Kunst- og kulturmiljøet på Hysnes vil vere ein viktig del av det totale konseptet på Helsefortet.

 

Beliggenhet

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.