Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Marka

Historisk område med rikt naturmiljø tilbakeført

Før

Brukt som:
Skyte- og øvingsfelt
Beregnet for:
Forsvaret

Etter

Brukt som:
Rekreasjonsområde og turistattraksjon
Beregnet for:
Privatpersoner

I 2016 tilbakeførte Forsvarsbygg tidligere Marka skyte- og øvingsfelt (SØF) i Farsund kommune, et område på cirka 1100 dekar med unik natur og historie, til det sivile samfunn. Store deler av det vakre området er vernet med hjemmel i naturvernloven på grunn av planter og vegetasjon. Fuglevika fuglefredningsområde ligger også innenfor området.

Det tidligere skyte- og øvingsfeltet inneholder en rekke viktige kulturminner, som skriver seg helt tilbake til bronsealderen og fram til andre verdenskrig. Inne på området finner man seks kanonstillinger med blant annet tilhørende løpegraver og ammunisjons- og mannskapsbunkere, til sammen cirka 100 objekt. Tyskerne kalte dette området for «Festung Lista», et av stedene hvor de fryktet en alliert invasjon av det okkuperte Europa. Etter krigen tok Forsvaret over det 1100 dekar store området, og det har vært i forsvarssektorens eie helt frem til i dag.

Historiske installasjoner fram i lyset
Det historiske området med rikt naturmiljø er nå et attraktivt rekreasjonsområde og turistattraksjon, etter at Forsvarsbygg har sikret og miljøsanert området. Vi har ryddet og sikret gjengrodde bunkerser. Enkelte av bunkersene er av sikkerhetsmessige hensyn støpt igjen, andre er i en så god tilstand at vi i samarbeid med vernemyndighetene har tatt vare på dem for ettertiden. 

Høyteknologi i vakkert område
Marka SØF besto av flybombefelt, håndgranatbane, panservernbane, to spregningsfelt og to skytebaner, som det norske Forsvaret har benyttet i en årrekke. Forsvarsbygg har nå fjernet alt av eksplosiver, ammunisjonsrester og annet avfall fra tida da det norske Forsvaret øvde her. I dette arbeidet har vi brukt både militær manngard og fjernstyrte anleggsmaskiner. Dette har vi god erfaring med fra lignende prosjekter, deriblant tilbakeføringsprosjektet på Hjerkinn i Dovre og ryddingen av Gimlemoen skyte- og øvingsfelt utenfor Kristiansand. Det vil likevel være restriksjoner knyttet til deler av området fordi man aldri kan garantere at det ikke kan ligge igjen noe. Deler av området kan derfor kun benyttes til beite, ikke til dyrket mark.

Tilbakeført til opprinnelige eiere
Samtidig med ryddingen og miljøsaneringen jobbet Forsvarsbygg med å fordele eiendomsparsellene til den gamle eiendomsstrukturen før Forsvaret tok over området på 50-tallet, med gjenkjøpsrett for grunneierne. Eiendommer som hadde vært i familiers eie i generasjoner er nå tilbakeført til sine opprinnelige eiere i henhold til tinglyste rettigheter.

Ny kartlegging i 2017
Under miljøsaneringen av skytebanene ble det påvist forurensning i et område på cirka 200 kvadratmeter utenfor tidligere godkjent tiltaksområde. I samråd med Fylkesmannen i Vest-Agder ble denne forurensningen liggende. Årsaken er at det forurensede området sannsynligvis går inn i landskapsvernområdet, og det er behov for ytterligere kartlegging i 2017 før eventuelt tiltak kan gjennomføres.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.