Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brakkestokkene på karljohansvern

Frå brakkestokker til leilegheiter og lokaler i idylliske omgivelser

Før

Brukt som:
Kontor, lager og forlegning
Beregnet for:
Forsvaret

Etter

Brukt som:
Leilegheiter og næringslokale
Beregnet for:
Privatpersoner og næringslivet

Planen var riving, men det ville vi ikkje. I staden såg vi potensialet. No er det nytt liv på eigedomen med leilegheiter og næringslokale i idylliske omgivnade

Vollmesterbrakka i Vollveien 5 ligg sentralt til på Karljohansvern få meter frå badestranda. Brakka er på 1025 m2, og er frå 1940-45 . Då Forsvaret forlét bygt var planen riving, men saman med Horten kommune fekk vi omregulert området frå gamal bruk til bruk for næring og bustad. Vollmesterbrakka vart selt for 3,6 millionar over takst, og den nye eigaren er i gang med å etablera bustader på eigedomen. Brakka haldast på som han er utvendig, men vil til slutt husa ni rekkehusleilegheiter.

Aukar verdien på forsvarsportefølja

I tillegg til vollmesterbrakka, vart dei såkalte brakkestokkene – brakka A og B i Vollveien 6 og Øvre veg 7 seksjonert ut til leilegheiter. Begge brakkane er frå midten av 1800-tallar, og freda av Riksantikvaren. Totalt vart 18 boenheter og éi næringseining lagt ut til sal. Interessa i marknaden var svært stor, og alle leilegheiter er no seld til takst eller godt over takst.
Dei seks bryggerhusene i hagen mellom brakka A og B ligg no ute for sal våren 2017.

 

 

Plassering

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.