Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sandefjord Lufthavn Torp

Frå 50 års militærflyhistorie til sivil flyplass

Før

Brukt som:
Beredskapsflyplass for Luftforsvaret
Beregnet for:
Flyplass

Etter

Brukt som:
Flyplass
Beregnet for:
Flyplass
Torp flyplass i Sandefjord i Vestfold vart bygga med midlar frå NATO etter andre verdskrigen og var i bruk som beredskapsflyplass for Luftforsvaret i 50 år

 

Frå militær flyplass

Med til historia høyrer det at det i juli 1952 orienterte regjeringa NATO om at Stortinget ikkje ville akseptere amerikanske styrkar i Vestfold i fredstid. NATO sa likevel ja til å finansiere flyplass i Vestfold, sjølv om dei ikkje fekk stasjonere fly og soldatar der. Regjeringa la fram ein plan om å byggje NATO-flyplass på Torp for NATO-infrastrukturmidlar, noko Stortinget samrøystes vedtok.

Luftforsvaret forlét Torp i slutten av 1980-åra, og etter det nytta Heimevernet anlegget på flyplassen. I 2006 vart flyplassen selde til Stokke og Sandefjord kommunar.

Miljøprosjekt i tre fasar

Som ein del av førebuingane før salet vart det gjennomført eit miljøprosjekt i tre fasar: miljøkartlegging, utarbeiding av tiltaksplan og til slutt iverksetjing. Forslaget til tiltaksplan vart godkjent av Stokke og Sandefjord kommunar, og vi har rydda området til eit nivå som tilfredsstiller framtidig arealbruk.

13 små og store tankar vart gravne opp

Aust for rullebanen låg fleire tankanlegg som vart nytta til lagring av flybensin og avgass. Seks diesel- og bensintankar vart klippa opp, medan sju tankar vart overtekne av Sandefjord Lufthavn for gjenbruk. Desse er i dag nytta til oppsamling av avisingsvæske.

60 tonn stål vart levert til godkjent mottak

1 637 000 kg ureina masse vart bytta ut med rein masse, som del av miljøoppryddinga. Drivstoffleidninga til hovudmottaket Bogen tankanlegg vart reinsa og plugga igjen. Miljøryddinga har kosta omlag 2 millionar kroner. Den friskmelde tomta er overført til dei nye eigarane.

Til sivilt flyplassknutepunkt

Farvel til femti år med Forsvaret

I 29. juni 2006 ble den militære delen av Torp flyplass solgt til Sandefjord og Stokke kommuner, som solgte eiendommen videre til Torp Lufthavn AS. I dag er Torp den største regionale lufthavnen utenfor stamrutenettet, og den er en av få lufthavner i Norge som ikke er eiet av Staten ved Avinor. I 2008 reiste 1 572 942 passasjerer over Torp, over 950 000 av disse reisende dro til utlandet. Torp har direkteruter til nesten 40 destinasjoner i Europa. Lufthavnen eies og drives av Sandefjord Lufthavn Torp, med konsesjon fra Samferdselsdepartementet. Det er Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, Stokke kommune og Vestfold Flyplass Invest som er inne på eiersiden.

Torp - en viktig drivkraft i Vestfold-regionen

- Gjennom dette kjøpet har vi sikret lufthavnens og kommunenes framtidige utviklingsmuligheter. Så dette er en gledens dag, sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune i sine tale under overtakelsesseremonien. Sandefjord og Stokke kommuner kjøpte Torp for 89 millioner kroner og solgte videre om lag 1 700 dekar til Sandefjord Lufthavn for 79 millioner kroner. Dette inkluderer rullebanen og øvrige arealer tilknyttet flyplassen. Kommunene har beholdt ca. 2200 dekar skog og grøntarealer øst for flyplassen, et område som har stort utviklingspotensial og der kommunene eier hver sin del. - Torp er en viktig drivkraft i hele Vestfoldregionen og derfor er det svært viktig for oss å ha råderett over området. Overtagelsen betyr at vi nå kan sikre utviklingen av hele regionen, konkluderte ordfører Nils Ingar Aabol i Stokke kommune på overtakelsesdagen.

Foto: forsvaret.no og Scanpix

Beliggenhet

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.