Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Filtrer på

Sorter på

Søkeresultat

Viser 29 av totalt 29 treff på "bly"

Tisleidalen

15.01.2019 11.04

Kring kring 50 kubikkmeter med jord som var sterkt forureina med bly, kopar og antimon vart fjerna.


Ringerike

15.01.2019 11.04

Ryddinga av området på 8 140 dekar vart ferdig sommaren 2011. Nå er det eit frluftsområde.


Bømoen/Skjerve skytebane

24.05.2019 15.16

Vi har fjernet ca 8041 tonn forurenset masse, noe som tilsvarer ca 268 lastebillass. Miljøsaneringen var en del av forberedelsene til landskytterstevne 2012.


Regimentsmyra

15.01.2019 11.04

Rundt 2 000 tonn farleg avfall er fjerna og Fredrikstad kommune har overteke området som no er friluftsområde.


Miljøovervåking sikrer bruken av Forsvarets viktigste klasserom

13.12.2016 13.30

Forsvarsbygg overvåker årlig avrenningen fra ca. 40 aktive skyte- og øvingsfelt (SØF) landet rundt.


Vann i Hjerkinn skytefelt er lite forurenset

04.12.2016 22.34

De militære har skutt ut 1.072 tonn med bly og andre tungmetaller i Hjerkinn skytefelt. Likevel er vann, fisk og insektlarver lite forurenset.


Gjør 5000 vannanalyser i året for miljøets skyld

09.03.2020 10.43

I Forsvarsbygg følger vi nøye med på miljøtilstanden i mer enn 40 skyte- og øvingsfelt over hele landet. Overvåkingen av metallkonsentrasjoner i bekker og elver viser at vi svært sjelden måler...


Skal rydde rundt Nes Fort

04.12.2016 22.33

Skifte Eiendom starter nå oppryddingen ved Nes Fort i Lødingen kommune.


Ringerike skyte- og øvingsfelt ferdig ryddet

04.12.2016 22.33

Skifte Eiendom har nå avsluttet arbeidet med å rydde og fjerne forurenset masse fra Ringerike skyte- og øvingsfelt (RISØ), like ved den gamle militærleiren på Eggemoen. Totalt er mer enn 2600 tonn...


Sanering av skytebaner i Kvenvikmoen skytefelt

18.09.2018 16.20

Vi starter del II av miljøsaneringsprosjektet i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt i Alta kommune i Finnmark.


Skytebaner blir miljøsanert i Kongsvinger

04.12.2016 22.31

Etter påske starter miljøsaneringen av de seks, gamle skytebanene på Vardåsen i Kongsvinger.


Vardåsen skytebaner i Kongsvinger ferdig miljøsanert

04.12.2016 22.31

De seks, gamle skytebanene på Vardåsen i Kongsvinger er tilbakeført som friområde og igjen åpnet for allmenn ferdsel.


Vågen skytebane

31.05.2017 10.41

Vågen skytebane i Ervik Harstad kommune vart etablert tidleg i 1950-åra. Vågen skytebane omfatta to skytebanar.


Praktisk informasjon

01.07.2020 15.44

Åpningstider Portene er åpne hver dag hele året kl. 06.30-23.00. Ved spesielle arrangementer kan det være redusert eller endret åpningstid. Priser Det er gratis inngang til festningsområdet. Museer...


Munks tårn

28.11.2018 12.09

Tårnet har fått navn etter den danske adelsmannen Christiern Munk, som ble lensherre på festningen i 1556 Christiern Munk rev det tidligere "Vanntårnet" og oppførte i stedet et kombinert kanon- og...


Skytetrening uten forurensning

25.11.2016 13.59

Siden 1870-årene har Forsvaret skutt med kuler og krutt ved Ulven leir i Os kommune. - Nå er det slutt på at forurensningen fra skytingen slippes ut i naturen, sa prosjektleder i Forsvarsbygg, Bjar...


Hjerkinn skytefelt – tilbake til naturen

25.11.2016 14.06

80 års bruk av Hjerkinn skyte- og øvingsfelt på Dovrefjell nærmer seg slutten. Forsvarsbygg er i gang med et omfattende arbeid med å tilbakeføre området til sivile formål. Prosjektet regnes som et ...


Trygg etterbruk

04.12.2016 22.36

Det er ingenting som tyder på at det foreligger en alvorlig forurensingssituasjon i Haslemoen leir.


Miljøsanering av skytefelt

20.01.2017 15.10

Skifte Eiendom skal miljøsanere flere skyte- og øvingsfelt som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Regjeringen har bevilget midler som er øremerket til dette formål.


Fjernar forureining i Ørskog skyte- og øvingsfelt

05.05.2017 13.40

Tysdag neste veke startar vi eit miljøsaneringsprosjekt i Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt i Ørskog kommune i Møre og Romsdal. Området skal førast attende til naturen.


Støysikring av skytebane

25.11.2016 13.58

Forsvarsbygg inngikk torsdag 20. januar 2011 en kontrakt med Storegga Entreprenør AS med en ramme på cirka 32 millioner kroner. Kontrakten går ut på å bygge inn en eksisterende skytebane for å...


Grønn manøver: Fra krutt til kratt

25.11.2016 14.00

Skifte Eiendom skal miljøsanere 13 skyte- og øvingsfelt som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Regjeringen har bevilget til sammen 94 millioner til miljøprosjektet over fem år. Når arbeidet er...


Fjernar forureining

06.09.2017 15.07

No startar eit miljøsaneringsprosjekt i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt i Alta kommune, Finnmark


Slik ryddar vi skyte- og øvingsfelt

08.02.2017 13.43

Vi skal miljøsanere fleire skyte- og øvingsfelt som Forsvaret ikkje har bruk for lenger. Regjeringa har løyvd øyremerkte midlar til føremålet. Miljøsanering av utrangerte forsvarseigedomar er ein...


Kvenvikmoen

06.09.2017 13.12

Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt i Alta kommune, Finnmark skal miljøsanerast. Området tilbakeførast til naturen, og blir tryggare og meir tilgjengeleg


Funn av naturlige tungmetallforekomster i Deifjellet

25.11.2016 14.06

Som et resultat av omfattende kontrollsystemer med kartlegging av metaller i vann og løsmasser, har Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen identifisert naturlige høye forekomster av tungmetallene bly og...


Møringa på Karljohansvern

09.01.2018 11.11

Halvøya Karljohansvern i Horten i Vestfold ligg idyllisk til ved Oslofjorden. Her vart Sjøforsvarets hovudbase, opphavleg Horten verft, etablert på 1800-talet. Etableringa fann sted i takt med...


Ørskogfjellet

26.07.2017 12.04

Vi skal ta bort om lag 800 kubikkmeter forureina massar frå to av skytebanane. Området skal til sist førast attende til naturen.


Grunn og vatn

23.03.2020 13.45

Vi jobbar kontinuerleg med å kartleggje og overvake nivået av forureining på eigedommane til forsvarssektoren rundt om i landet, og gjennomfører førebyggande og mildnande tiltak ved behov. Under ka...