Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Filtrer på

Sorter på

Søkeresultat

Viser 98 av totalt 98 treff på "bodø"

Bodø - miljøopprydding på luftforsvarsbasen

07.01.2019 13.42

Vi skal gjennomføre nødvendig miljøkartlegging på tidligere Bodø flystasjon, før avhending av eiendommen til Bodø kommune og Avinor.


NAWSARH: Bygg og anlegg for redningshelikoptre

27.11.2019 13.17

På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet bygger og drifter Forsvarsbygg anleggene for redningstjenestens seksten nye helikoptre.


Kjøpte 14 leiligheter

25.11.2016 14.02

Forsvarsbygg Utvikling Nord har kjøpt 14 leiligheter i Bodø.


Tomtesalg kan finansiere inntil 1,85 milliarder av ny Bodø-flyplass

06.02.2017 12.09

Forsvarsbygg overleverte i dag en utredning til Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet som blant annet belyser hvordan tomtesalg kan bidra til å finansiere en eventuell flytting av...


Planar for ny lufthamn presenterast for bystyret i Bodø 8. februar

16.03.2018 13.11

Vi inngår inngår avtaler med Avinor og Bodø kommune knytet til ny lufthamn i Bodø.


Ny hangar B i Bodø

25.11.2016 14.04

Regjeringen går inn for å bygge ny hangar for redningstjenesten i Bodø. Erstatningen for den gamle Hangar B er beregnet til å koste 108 millioner kroner.


Stor interesse for Bodø-prosjekter

25.11.2016 14.04

Nærmere tretti små og store entreprenørfirmaer møtte opp for å bli orientert om kommende prosjekter i Bodø.


Pressemelding - Første miljøprøvetakinger på Bodø flystasjon

04.12.2016 22.31

På oppdrag fra Forsvarsbygg Skifte eiendom starter Norges Geotekniske Institutt (NGI) denne uken de første miljøprøvetakingene av grunnforhold på Forsvarets eiendom på Bodø hovedflystasjon. I først...


Forsvarsbygg leder arbeidet med finansiering av ny flyplass i Bodø

02.05.2017 14.49

Forsvarsbygg skal lede arbeidet med en felles strategi for staten når det planlegges ny flyplass i Bodø.


Miljøoversikt for flyplassen i Bodø er levert til Avinor

25.11.2016 13.44

En måned før Avinor overtar ansvaret for flyplassdriften i Bodø har Forsvarsbygg levert en oppdatert miljøoversikt for området.Kjøper leiligheter

25.11.2016 14.02

Forsvarsbygg Utvikling Nord skal kjøpe inntil 13 leiligheter i Bodø.


Flyplass til en halv milliard

25.11.2016 13.48

Flyplassen i Bodø er verdt 500 millioner kroner. Det viser den uavhengige taksten fra Hjellnes Consult AS.Avinor har overtatt i Bodø

25.11.2016 13.44

I dag overtok Avinor driften av flyplassen i Bodø fra Forsvaret.


Miljøfunn som ventet på Bodø flystasjon

25.11.2016 14.07

Luftforsvaret skal flytte fra Bodøhalvøya, Avinor overtar ansvaret for flyplassdriften i 2016, og det er store planer for sivil etterbruk av området. Mer enn seksti år med flyplassdrift og stor...Bremnes fort

31.05.2017 11.35

Bremnes fort er ein viktig del av krigshistoria i Bodø. Etter bombinga av byen under andre verdskrigen bygde tyskarane fortet som eitt av fleire fort for å sikre innseglinga til Bodø.


Taksering i Bodø

25.11.2016 13.49

Flyplassområdet i Bodø takseres for å sikre en ryddig og korrekt overgang til sivil drift.


Jakter miljøgifter i Bodø

25.11.2016 13.48

Forsvarsbygg startet denne uka en omfattende miljøundersøkelse av grunnen på flyplassen i Bodø.


Rullebanen i Bodø klar for ti nye år

25.11.2016 13.46

Forsvarsbygg har renovert hovedrullebanen i Bodø for vel 280 millioner kroner de siste årene.


Hangarglede i Bodø

25.11.2016 14.02

Gleden var stor da den nye hangaren til redningstjenesten i Bodø kunne tas i bruk.


Støyrapportar

26.02.2019 14.58

Støyrapportar og støysonekart for Forsvarsbyggs skytebaner, skyte- og øvingsfelt og flyplassar, kartlagt etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.


Bodø hovedflystasjon

17.01.2018 15.12

180401_Bodo_HFS_14x7_250.jpg Etabl.nr.: 180401 Etabl.navn: Bodø hovedflystasjon Etablert år: 1940 Opprinnelig forsvarsgren: Det tyske flyvåpen Nåværende funksjon: Flystasjon (flybase) Opprinnelig...


Børstemarken under lupen

15.05.2017 13.38

Feltsesongen er startet opp i Forsvarsbygg. Ved flystasjonen i Bodø skal miljøtilstanden med det biologiske livet og sedimenter i havet kartlegges.


Uhell under riving i Bodø

25.11.2016 14.02

Under riving av den gamle helikopterhangaren til redningstjenesten i Bodø kollapset bygget etter kort tids arbeid. Ingen personer kom til skade, men det ble noen mindre skader på den nye hangaren...


Bodø flystasjon: Ingen store miljøproblemer

25.11.2016 13.49

Forsvarsbygg er over halvveis i arbeidet med miljøundersøkelser på det store flystasjonsområdet i Bodø. Så langt er det ikke funnet store overraskelser.


Evenes: Leveranser på elektro er signert for utbyggingen for nye Evenes flystasjon

27.09.2019 10.55

Kontraktene for elektro høyspent og elektro lavspent IKT er på plass. Dette er en viktig del av infrastrukturprosjektet for den nye flystasjonen.


Bodø flystasjon - Tiårets sommerjobb

25.11.2016 13.50

Med rutefly rett over hodet og F-16 like ved siden gjøres tiårets sommerjobb i Bodø.


Anmelder mistanke om økonomiske misligheter

27.03.2017 12.13

En ansatt i Forsvarsbygg i Bodø er i dag anmeldt til politiet for mistanke om økonomiske misligheter i tjenesten.


Rullebanedekket i Bodø holder internasjonal standard

25.11.2016 13.50

Mens flytrafikken gikk nesten som normalt, ble det i sommer lagt nytt dekke på rullebanen i Bodø. Det gamle betongdekket fra tidlig femtitall var preget av stor slitasje og dårlig friksjon.


Stor interesse for kald krig

25.11.2016 13.49

Forslaget til verneplan for militære bygg og installasjoner fra den kalde krigen er møtt med stor interesse landet rundt.


Ny hangar i Bodø redder liv

25.11.2016 14.04

(Pressemelding:) Forsvarsbygg Utvikling og Skanska AS undertegnet 27. juni kontrakten om bygging av ny hangar for redningstjenesten i Bodø. Kontrakten har en verdi på om lag 109 millioner kroner...


Foreløpig rapport etter hangarkollaps

25.11.2016 14.02

Under riving av den gamle hangar B i Bodø 16. februar kollapset hangaren tidligere enn planlagt.


Vi rydder miljøet på flyplassen

01.03.2019 11.25

Innen 2023 flytter Forsvaret fra Kjeller flyplass og vi skal selge området. Men først skal vi miljøkartlegge en million kvadratmeter. Arbeidet skjer i dialog med Skedsmo kommune og...


Informasjonsmøte for entreprenører i Troms

25.11.2016 14.04

Det planlegges med oppstart av en rekke nye prosjekter i Troms, med nytt undervisnings- og ledelsesbygg på Setermoen og ny flerbrukshall på Skjold som to av de største. Forsvarsbygg inviterer derfo...


Starter rehabilitering i Hangar A på Bodø hovedflystasjon

25.11.2016 14.04

I mai starter arbeidet med å fjerne gulvet og de gamle oljesystemene i Hangar A på Bodø hovedflystasjon.


Unikt miljøprosjekt i Forsvarsbygg går mot slutten – Tonnevis av forureina mudder lagra i geotubar

25.11.2016 13.53

For første gong i Noreg blir forureina mudder lagra på ein sikker måte på land i store geotubar. Heile 45 000 tonn forureina masse frå havbotnen ved Ramsund Orlogsstasjon i Nordland skal fraktast m...


Oppgraderer flyplasser i nord

25.11.2016 13.55

Forsvarsbygg skal i de to nærmeste årene gjennomføre store utbedringstiltak på flyplassene i Bodø, Andøya og Banak.


Baner vei for mindre støy

25.11.2016 14.06

Arbeidet med forlengelsen av rullebanen i Bodø er godt i gang. Med en forlengelse på 600 meter i retning vest vil byens befolkning merke en klar støyforskjell. Prosjektleder Kenn Charles Arntsen i...


Evenes - luftvernet kommer

06.02.2019 10.39

Det moderne luftvernsystemet NASAMS skal beskytte nye Evenes flystasjon.


Stort oppmøte om utbygging av nye Evenes flystasjon

21.06.2018 15.26

Nærmere 200 personer fra næringslivet møtte opp for å få informasjon om utbyggingen som kommer på nye Evenes flystasjon de nærmeste årene.


Hva gjør vi?

09.10.2018 13.56

NATO ankommer nå Norge. Produksjonen har gått på høygir i lengre tid hos oss for å ta imot soldatene, utstyr og kjøretøy.


Klar for byggestart på Rygge!

30.10.2018 13.58

Nå kommer ny base for redningshelikoptertjenesten på Rygge flystasjon. I går undertegnet Forsvarsbygg kontrakt med Backe Østfold AS.


Byggeprosjekter på Evenes

05.12.2019 11.25

Innvesteringer Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og...


Starter oppryddign i Bodin leir

04.12.2016 22.32

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har startet oppryddingen av en skytebane i Bodin leir i Bodø. Arbeidet startet opp 20.august og forventes avsluttet innen utgangen av september.


Visning av tilfluktsrom

04.12.2016 22.35

I likhet med for Forsvaret, medfører et endret trusselbilde et annet eiendomsbehov for Sivilforsvaret. Dermed har DSB en portefølje av bygninger og fjellanlegg over hele landet de ikke lenger har...


Renoverer Hangar

25.11.2016 13.58

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Maskinering AS, Bodø, om renovering av samtlige hovedporter på Hangar G på Andøya Flystasjon.


Teamarbeid i rekordfart

25.11.2016 14.01

Siden kontrakten ble inngått i april har det gått i rekordfart. 92 hybler for FOH-personell sto klare til 1. august og de 46 siste kommer i løpet av høsten.


Bidrar til arbeid landet over

26.01.2017 10.01

Forsvarsbyggs årlige milliardinvesteringer sikrer lokale arbeidsplasser i store deler av landet.


NY UTGAVE AV MAGASINET m2

25.11.2016 13.51

Sommerutgaven av Forsvarsbyggs kundemagasin m2 distribueres i disse dager. Her kan du blant annet lese om konsekvensene for Bodø, Rygge, Ørlandet og Evenes i forbindelse med Luftforsvarets omstilling.


Forsvarets operative hovedkvarter fullført

25.11.2016 13.55

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i fjellanlegget ved Reitan i Bodø er nå formelt ferdig oppgradert og modernisert av Forsvarsbygg.


Kontrakt på bygging av 28 bustader i Finnmark

25.11.2016 13.57

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Bra Bo Entreprenør AS i Bodø om bygging av 28 leilegheiter i Finnmark. Verdien på kontrakten er på vel 51 millionar kroner inkludert mva.


Nye Evenes flystasjon: Milliarden er nådd

18.12.2019 10.43

I løpet av 2019 har Forsvarsbygg inngått kontrakter i forbindelse med utbyggingen for Forsvaret på Evenes for over en milliard kroner. 2020 og årene fremover kommer til å bli vel så hektisk.


Litteratur

01.12.2016 19.23

(u. n. ) – Vatneleiren 1940–1990: Hærens transportkorps skole og øvingsavdeling. Stavanger 1990. (u. n. ) – GSV 75 år. Grenseposten [internavis for GSV]. Svanvik 1996. (u. n. ) – Vefsn bygdebok, bi...


Litteratur

01.12.2016 19.28

(u. n. ) – Vatneleiren 1940–1990: Hærens transportkorps skole og øvingsavdeling. Stavanger 1990. (u. n. ) – GSV 75 år. Grenseposten [internavis for GSV]. Svanvik 1996. (u. n. ) – Vefsn bygdebok, bi...


Litteratur

01.12.2016 19.32

(u. n. ) – Vatneleiren 1940–1990: Hærens transportkorps skole og øvingsavdeling. Stavanger 1990. (u. n. ) – GSV 75 år. Grenseposten [internavis for GSV]. Svanvik 1996. (u. n. ) – Vefsn bygdebok, bi...


NATO-prosjekter i Midt-Norge

06.11.2018 15.47

I forbindelse med Trident Juncture har en rekke prosjekter over hele landet blitt gjennomført for å gjøre Norge klar for NATO-øvelsen. En viktig del av disse er 13 investeringsprosjekter, de fleste...


Forsvaret ynskjer samarbeid om miljøvenleg energiproduksjon

25.11.2016 13.56

Forsvarsbygg skal satse stort på kjøp av miljøvenleg energi og inviterer no private aktørar til eit samarbeid om oppvarming av Forsvaret sine bygningar og anlegg.


Reitan

25.11.2016 13.48

Nå starter arbeidet for fullt i Forsvarsbygg med etablering av prosjektene for Forsvaret. Det skal fortsatt etableres en rekke nye bygg og infrastruktur lokalisert på Reitan og i Bodøregionen.


Ny helikopterbase for redningstjenesten på Ørland

25.11.2016 13.47

Forsvarsbygg skal oppføre redningshelikoptertjenestens nye base på Ørland hovedflystasjon.


Klart for byggestart på Sola

25.11.2016 13.47

I dag inngjekk Forsvarsbygg kontrakt med AF Gruppen Norge AS . Kontrakten har ein verdi på omlag 130 millionar kroner.


Tidenes vedlikeholdsløft for kasernene

25.11.2016 13.57

I år starter det som må være tidenes vedlikeholdsløft for kasernene. I alt skal Forsvarsbygg gjennomføre ekstra vedlikeholdstiltak for 45 millioner kroner i 2011 for å forbedre soldatenes trivsel i...


FOH-etablering i rute

25.11.2016 14.02

Planene for bygging på Reitan er klare.


Endringer i Forsvarsbygg Utvikling Nord

25.11.2016 14.06

Fra og med 1. juli fikk Forsvarsbygg Utvikling Nord ansvaret for samtlige Forsvarsbygg Utvikling prosjekter i Nord-Norge. Jens Levi Moldstad (bildet), fungerende sjef for Utvikling Østerdalen, vil...


Ny base for redningshelikoptertjenesten på Banak

27.06.2017 14.26

Forsvarsbygg skal oppføre redningshelikoptertjenestens nye base på Banak flystasjon i Lakselv.


Enøk prosjekt satt i drift - Fliser til i Harstad

25.11.2016 13.51

En av Harstads største oljefyrer er slukket for godt. Nå er det miljøvennlig flis som varmer Trondenes leir.


100 forsvarsboliger legges ut for salg

25.11.2016 13.45

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag om å selge 100 boliger i sentrale deler av landet.


Nord-Norges største prosjektlederjobb ledig

25.11.2016 13.58

Forsvarsbygg lyser nå ut den største prosjektlederjobben i Nord-Norge.


Første FOH-etappe fullført

25.11.2016 14.01

Forsvarsbygg har hatt en avgjørende rolle i etableringen av Forsvarets Operative Hovedkvarter.


Bygg for kvinner

25.11.2016 14.03

Økt andel av kvinnelige vernepliktige gir endring i behovene i Forsvarets bygg. Nå tilpasses disse til kvinnene.


Forurensingen er fjernet

25.11.2016 14.03

Forsvarsbygg har fjernet oljeforurensingen under Hangar A på Bodø Hovedflystasjon.


Ny organisasjon i Skifte eiendom

04.12.2016 22.32

1.mai 2013 er Skifte eiendom organisert på en ny måte som er bedre tilpasset dagens situasjon. Siden etableringen i 2001 har det skjedd en endring i organisasjonens oppgaver både når det gjelder ty...


Grensestasjon for fremtiden

02.05.2017 14.49

- Jarfjord grensestasjon er til enhver tid klar for oppdrag, og jeg forventer mer tjeneste fremover.


Nytt biobrenselanlegg - Renere luft over Garnisonen i Kirkenes

25.11.2016 13.52

Et nytt og miljøeffektivt biobrenselanlegg er satt i drift og leverer sirkulerende vannbåren varme til alle byggene ved Garnisonen i Sør-Varanger. Ren vanndamp kommer ut av pipa, og miljøeffekten e...


Kampflybase og støy

25.11.2016 13.55

Etablering av kampflybase og konsekvenser av støy for omgivelsene har vært utredet som en del av den strategiske konsekvensutredningen (SKU), høsten 2011.


ENØK-kontrakter for 205 millioner

25.11.2016 13.55

Forsvarsbygg har inngått tre kontrakter med Bioenergy AS for kjøp av energi i form av sirkulerende varmt vann.


Stor satsning på EBA i Forsvaret

25.11.2016 14.01

Regjeringen la i dag frem forslag til fire nye investeringsprosjekter i Forsvaret innen eiendom, bygg og anlegg på over en halv milliard kroner.


Kvinnebølge i Nord

25.11.2016 14.04

Nytilsettingene i Forsvarsbygg Utvikling Nord har ført til at det nå er like mange kvinner som menn blant de ansatte.


Forsvarsbygg med viktige bidrag til Cold Respons

25.11.2016 14.04

Forsvarsbygg understøttet også i år vinterøvelsen Cold Respons i Nord-Norge, og for første gang var vi koblet direkte til hovedkvarteret som har ansvaret for logistikkstøtte til alle avdelinger. Me...


Biologisk mangfald

10.08.2017 10.05

Kartlegging av biologisk mangfald i Forsvarets skyte- og øvingsfelt.


Verdens miljøverndag: Forsvarssektoren frigjør betydelig mengde energi til andre formål

25.11.2016 14.03

5. juni 2008 er det verdens miljøverndag, og dagen har fått stikkordet "Kick the habit - Towards a low carbon economy". Regjeringen ønsker å markere dagen, og i den anledning lanseres kampanjen "Br...


En forutsetning for fortsatt utvikling

25.11.2016 13.55

- Tiden er inne for å forvalte det forrige generasjon skapte og skape trygghet for de som kommer - i et endret trusselbilde, sa statssekretær Ingebrigtsen.330 skvadronen er på plass i ny base på Ørland

09.05.2017 12.24

330 skvadronen er nå på plass med Sea King i redningshelikoptertjenestens nye bygg på Ørland flystasjon.


Forsvarsbyggs direktør om 2017

12.04.2018 14.34

I 2017 har vi levert godt på alle mål. Parallelt har vi gjennomført den største interne omstillingen på 12 år for å effektivisere virksomheten vår og frigjøre ressurser til høyere prioriterte...


Rygge hovedflystasjon

03.01.2018 15.39

013601_Rygge_14x7_250.jpg Etabl.nr.: 013601 Etabl.navn: Rygge hovedflystasjon Etablert år: 1954 Opprinnelig forsvarsgren: Luftforsvaret Nåværende funksjon: Flybase Opprinnelig funksjon:...


Kilder og litteratur

01.12.2016 19.32

Kilder Riksarkivet Riksantikvaren Forsvarsmuseet (u. n. ) – Norges største kystfort, [upubl. ms. ] Harstad 1994. FBTN – Setermoen: utkast til forenklet etablissementsplan. Harstad 1995. Harbitz,...


Kilder og litteratur

01.12.2016 19.28

Kilder Riksarkivet Riksantikvaren Forsvarsmuseet (u. n. ) – Norges største kystfort, [upubl. ms. ] Harstad 1994. FBTN – Setermoen: utkast til forenklet etablissementsplan. Harstad 1995. Harbitz,...


Kilder og litteratur

01.12.2016 19.23

Kilder Riksarkivet Riksantikvaren Forsvarsmuseet (u. n. ) – Norges største kystfort, [upubl. ms. ] Harstad 1994. FBTN – Setermoen: utkast til forenklet etablissementsplan. Harstad 1995. Harbitz,...


Valgets kval

01.12.2016 19.00

En rask og forsvarlig kassasjonssaksbehandling hadde førsteprioritet i prosjektet. Det første året la man derfor stor vekt på løpende kassasjonssaksbehandling, og det dannet utgangspunktet for...


Om Region Nord-Norge

16.01.2018 21.56

Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet i Nord-Norge som er tatt med i Landsverneplanen dekker ikke alle fasene i den militære byggevirksomheten. Dette skyldes at regionen,...


Harstad garnisonsområde

19.01.2018 22.30

190151_Harstad_garnison_14x7_250.jpg Etabl.nr.: 190151 Etabl.navn: Harstad garnisonsområde Etablert år: 1899 Opprinnelig forsvarsgren: Hæren Nåværende funksjon: Administrasjon Opprinnelig funksjon:...


Nord-Norge

24.01.2018 23.17

80478_244_01_a.jpg 80478_244_02_a.jpg 80478_244_03_a.jpg 80478_245_01_a.jpg 80478_245_02_a.jpg 80478_245_03_a.jpg Region Nord-Norge Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet i...


Forsvarsbyggs direktør om 2016

28.04.2017 09.05

2016 har vært preget av god måloppnåelse, betydelig forbedringsarbeid og oppstart av organisasjonsendringer for å tilpasse oss fremtidens krav.


Et utvalg av sentrale bygningstyper og bygningsmiljøer – og en spesiell anleggstype

01.12.2016 19.02

Listen over interessante bygnings- og anleggstyper oppført av tyskerne er omfattende. Likevel er enkelte av særlig interesse som eksponenter for mye brukte bygningstyper. Andre påkaller...


Det tyske militærbyggeriet i Norge

01.12.2016 19.02

Av Janne Wilberg Tyskernes okkupasjon av Norge var et overgrep på nasjonen. Krigen satte spesielt sterke spor i Norge. Dette hang blant annet sammen med at vårt land i motsetning til mange...


Sektorovergripende kulturminnevern – Den store statlige kulturminneutfordringen

08.03.2017 14.40

Av Janne Wilberg I erkjennelsen av at kulturminnevern er et sektorovergripende ansvar som pålegger statsetatene å ivareta egne kulturminner, har flere etater i 1990-årene igangsatt og noen fullført...