Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005

Inventaropplysninger
Inventarnavn Finansdepartementets verdipapirlager
Inventarnummer 0005
Byggeår 1867
Opprinnelig bruk Lager
Nåværende bruk Ubenyttet
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Omfatter ikke nyere innredning
Vernebegrunnelse Tidstypisk, liten bruksbygning med gode huggensteinsdetaljer. Interessant opprinnelse som belyser tidens enklere samfunnsforhold og en lite kjent side ved festningens mange funksjoner. Sammen med inv.nr. 6 er den symmetrisk utformet og danner ramme om Festningsporten. Inngangsport ant. ikke opprinnelig.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon
Vegger 1 1/2 steins teglsteinsvegg med avtrappet gesims. Østre langvegg er festningsmuren mot Kongensgate. Granittstein med årstallet 1869 over inngangen
Vinduer To smårutete og svakt buete støpejernsvinduer med utvendig stålgitter, samt sålbenk og overinnramning av huggen granitt
Dører Tofløyet labankdør, utvendig panelt med stående faspanel
Tak Pulttak av tre på innvendig teglsteins hvelvkonstruksjon. Tekket med stålplater som imiterer krum takstein

1867 - 1869
Oppført som verdipapirlager (stempelpapir?) for Finans- og tolldepartementet etter tegning signert 1.2.1867 ant. utført av Otto Fougner, Akershus Ingeniørdetachement. Se også inv.nr. 6.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?