Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplanens formål

Formålet med denne verneplanen er å bidra til at befestningene kan forbli en kilde til dokumentasjon og opplevelse av festningsutbygging etter 1905 og et historisk vitnesbyrd om de militære forhold og norsk ingeniørkunst i tiden kort inn på 1900-tallet. Videre skal den dokumentere viktige sider ved anlegget og statens byggevirksomhet etter unionsoppløsningen.

Verneplanen stadfester også eksisterende forvaltningspraksis og gjeldende avtaler som er inngått vedrørende befestningene, og skal fungere som et forvaltningsverktøy.

1 P1030252.JPG

Fra stien til Søndre galleri. Foto: E. Hammer.

Verken kulturminneloven eller plan- og bygningsloven definerer plantypen ”verneplan”. Begrepet brukes imidlertid hyppig om ulike typer planer innen kulturminneforvaltningen i Norge.

Verneplaner for de nasjonale festningsverkene er både en utdyping av landsverneplanen og en oppfølging av denne. Formålet med en verneplan kan generelt deles opp i følgende elementer:

  • Bidra til en bedre forvaltning av de viktigste kulturmiljøene.
  • Være et overordnet premissdokument for andre planer som utarbeides, for Forsvarets del alt fra etablissementsplaner til detaljerte planer for vedlikehold, skjøtsel og restaurering/istandsetting.
  • Eventuelt være utgangspunkt for fredning etter kulturminneloven og/eller regulering til hensynssone med formål bevaring etter plan- og bygningsloven der dette ikke allerede er gjennomført.1
  • Være et hjelpemiddel for forvaltningen, både for lokale, regionale og sentrale ledd i Forsvarsbygg, for brukere og kulturminnemyndigheter.

1 De tre inventarene i denne verneplanen ble fredet med forskrift 06.05.2004.

Fant du det du lette etter?