Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1031 Kasematt (Kronprinsens bastion, nordre del av østre flanke)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kasematt (Kronprinsens bastion, nordre del av østre flanke)
Inventarnummer 1031
Byggeår 1748 Major Knoff og F.J. Wilster
Opprinnelig bruk Mannskapsforlegning/lager
Nåværende bruk Kulturminne/lager, m.v.
Vernestatus 1
Verneomfang Hele kasematten
Vernebegrunnelse 1031 Kasematt er en del av kronprinsens bastion, og hadde en viktig funksjon som rom for mannskap og utstyr. Kasemattene på Kristiansten ble bygget under ett, i årene 1748–1750. De fremstår i dag som svært autentiske og er derfor interessante som verneobjekter, og har høy antikvarisk og militærhistorisk verdi. Som helhet har området også betydelige pedagogiske verdier der festningsverkets oppbygning og utvikling blir synliggjort på oversiktlig måte.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Gulv av teglstein i fiskebensmønster lagt i sand med varmekabler
Bæresystem Buehvelvet rom bygget inn nordre del av østre flanke i Kronprinsens bastion. Hvelvkonstruksjon av stein, gavlvegger av stein
Vegger Kalkhvittede natursteinsoverflater
Vinduer To vindusåpninger med hvelvet overdekning, nyere beisede skodder
Dører En hvelvet døråpning med nyere labankdør.
Piper Peis/ grue på vegg mot syd. Pipe opp over vollen
Belysning Innlagt el.opplegg

1748
Major Knoff og F.J. Wilster (ingeniør) fikk approbert forslag om å bygge bombefrie barakker på Kristiansten. (Widerberg 2001:46, 496ff)
1751
Det ble imidlertid raskt oppdaget feil i bl.a. fundament-/ grunnarbeidet, og Knoff, Wilster og murmester Banch måtte betale bøter, som ble brukt til å betale reparasjonene. (Widerberg 2001:350)
1755
Rösing (murer/mestersvenn) utbedret murerarbeidet på «bom[be]barakkene». (Widerberg 2001:46, 513)
1765
Ble beskrevet som delvis forfalne. Det samme gjaldt en del dører og vinduer som fantes der. (NRA, Ingeniørvåpnet til 1940, Inventarium 1765)
1807
Reparasjoner ble foretatt på kasemattene. (NRA, Genstab.arkiv IX 372:A 10/4 1807)
1808
Fordekket (ant, enkle «fredshus» av panelt stenderverk) på vollene ble tatt av, kasemattene istandsatt og forsynt med bord, benker og brisker. (NRA, Gen.stabens krigsarkiv, Avd. IX, eske 110, pk. 12 1815)
1812
Inngangene ble rapportert «aldeles forfaldne». (NRA, Generalstab. arkiv, eske 372 Brev IXa 10/20 1812)
1826
Av fire beskrevne kasematter ble to ikke nærmere angitte benyttet «av kommandanten til å ha fourage [fôr] i, de to øvrige til oppbevaringssteder for festningens brænde». De andre ble ikke nevnt. (Statens eiendommer)
1886
Kasemattene omtalt som «bombefrie barakker, forfalne, vedlikeholdes ikke». (Statens eiendommer)
1896
Kasemattene var under utbedring. (Statens eiendommer)
1913
Kasemattene karakterisert som en del av «fortet» og vurdert å være i god stand. (Statens eiendommer)
1919
En kasematt (ikke nærmere angitt) var nå ominnredet til bensinlager, med betonggulv og avtrekk for tunge og lette gasser. (Statens eiendommer)
1932
Alle kasemattene ble som i 1913 regnet som en del av fortet og vurdert å være i god stand. (Statens eiendommer)
1937 - 1938
Murkronen over kasemattene (Arnolds batteri og Kronprinsens bastion) ble blottlagt. Det ble lagt på mørtel og asfalt før jordmassene ble lagt tilbake. Det ble også lagt dreneringsrør.
1945
Kasemattenes dører og vinduslemmer var svært forfalne (FMU-Kristiansten 007, FMUs Arkiv/NHM)
1989
Festningsvollen over kasemattene forsøkt tettet med «Xpanditt» (trelags duk med leire som mellomlag). (Ramstad 2006)
1996
Stort innsig av vann gjennom festningsvollen/taket gjorde at det sto vann over gulvet i kasemattene. Disse var derfor stengt for publikum. Jordoverdekningen over kasemattene ble tatt av, ny membrantekking etablert og jordvollen reetablert (jvf. inv.nr. 1021 for beskrivelse). Terrenget utenfor kassemattene (inne i retransjementet) ble senket for å få frem gamle steinrenner og avløp som ble tilbakeført til original stand. Jordgulvene i kasemattene tekket med teglstein lagt i fiskebeinsmønster. (Ramstad 2006)

Ingen treff

Fant du det du lette etter?