Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

8

Ant. inv. m/vern:

1

Ingeniørboligen er interessant både i en arkitekturhistorisk og en kulturhistorisk sammenheng. Som bolig for ingeniøren har den hatt en sterk posisjon i det lille gruvesamfunnet, og den har en meget høy bevaringsgrad både i eksteriør og interiør.

Ingeniørboligen har hatt en passiv funksjon i tiden etter at den ble overtatt av Forsvaret i 1972, og kan ikke sies å ha noen militærhistorisk betydning. Den tas inn i landsverneplanen fordi Forsvaret på linje med andre statsetater har et eieransvar for alle kategorier av verneverdige bygninger og anlegg. For mange av Heimevernets bygninger gjelder forøvrig at de ikke er funksjonsbygget for forsvarsformål, men overtatt etter sivile virksomheter. Ingeniørboligen er i så måte typisk for denne forsvarsgrenens bygninger. Det gjelder videre at bygningen inngår i en nær sammenheng med andre verneverdige bygninger knyttet til gruvedriften, bl. a. Bjørkåsen Grubers kontorbygning som idag huser Ballangen bygdemuseum.

Fant du det du lette etter?