Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Royal Air Force var først ute med å etablere landingsmuligheter for landfly i Bodø, en feltflyplass påbegynt 14. mai 1940. Den ble imidlertid bombet av Luftwaffe allerede dagen etter åpningen, og tyskerne overtok den videre utbygging. Utbyggingen inngikk i forberedelsene til Operasjon Barbarossa, det planlagte angrepet på Sovjet, som innebar at store flystyrker ble sendt frem til frontavsnittene. Bodø hadde en viktig rolle som transittbase mellom Værnes i syd og Bardufoss og Banak i nord.

Rett etter krigen ble Bardufoss utpekt som hovedflyplass i Nord-Norge, og Bodø ble ikke forutsatt å ha militære fly stasjonert i fredstid. Når Bodø allikevel ble bygget ut som hovedflystasjon på 50-tallet, må grunnlaget søkes i at Forsvarsstaben anså det risikabelt å satse på Bardufoss alene som base for Luftforsvaret i Nord-Norge. Man antok at Bardufoss ville bli sterkt utsatt for bombing i en eventuell krig, og avstanden mellom Bardufoss og Værnes ville være for lang til at sistnevnte kunne overta funksjonen. Planer om videre utbygging av en sivil flyplass i Bodø åpnet også for samlokaliseringsfordeler. Bodø er idag landets største militære flystasjon, med betydelig sivil flytrafikk.

Image "80478_248_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?