Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

334

Ant. inv. m/vern:

7

Image "80478_250_01_c.jpg" without description

Interiør fra flybunker med frontdør tilpasset flyprofil.

Oppbyggingen av forsvaret i Nord-Norge, i særdeleshet Luftforsvaret, har hatt høy prioritet som samfunnsoppgave i etterkrigstiden. Bodø har som landsdelens hovedflystasjon hatt en sentral betydning, og må kunne sies å være en av de viktigste arenaer for det norske Forsvaret i etterkrigstiden. Det er denne perioden vernet her søker å ivareta.

Skvadronsområdene med hangarer og skvadronhus har vært operative sentra for flere flygenerasjoner og må i kraft av dette sies å ha vært selve kjernen i flystasjonens virksomhet. På grunn av videreutvikling av Bodø hovedflystasjon, er det ikke mulig å ta vare på området for 334-skvadronen. Dette området synes å ha gjennomgått relativt små endringer av bygningsmessig art. Hangar 9 (inv. nr. 0000) som er fra samme periode, er derimot inkludert i vernet som representant for 1950-tallets utbygging av hangarer.

Svært mye av flystasjonens virksomhet er sentrert rundt jagerflyene, som har kommet til å representere enorme investeringer. Et stort fremskritt i den passive sikringen av disse verdiene, såvel som i den daglige opereringen, er flybunkerne. Nullte generasjon av disse bunkerne, oppført i 1968–69, hadde for å styrke frontarealet «dører» som motsvarte flyets profil. Typen fungerte best i teorien, og går idag populært under betegnelsen «useless-hangarer». De representerer en ny tankegang innenfor passiv flysikkerhet og et første famlende forsøk på å konstruere en helt ny bygningstype. Derved eksemplifiserer de den utviklingsvirksomhet som Forsvaret til enhver tid driver. Senere (og funksjonelt mer vellykkede) generasjoner av flybunkere er ivaretatt på Rygge flystasjon.

Fant du det du lette etter?