Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_259_01_a.jpg" without description

Offisersmesse, inv. nr. 0019, oppført etter typetegninger. Tilsvarende bygning finnes blant annet på Evjemoen.

Image "80478_259_02_a.jpg" without description

Vaktstue, inv. nr. 0001.

1911: Arealet /grunnen innkjøpt

1912: Første regimentsamling på Drevja

1913–20: Mannskapsbrakken og spisesalen «Salten» oppført 1913. Bygningen var i to etasjer med tre fremskutte inngangspartier. Flere bygninger ble deretter reist i rask rekkefølge. Stabsbrakken, spisebrakkene Vesfn og Ranen og underoffisersmessen ble tatt i bruk i 1916. I 1917 oppførte man Offisersmessen og mannskapsbrakke Vefsn. Det ble også bygget sykestue, bad, bakeri og diverse lagerbygninger. Utbyggingen ble avsluttet i 1920 med oppføring av den siste mannskapsbrakken, Ranen. Drevjamoen var da en leir med omkring 50 bygninger. Det var nok hus til å magasinere utstyr og bekledning til rekruttene og fra da foregikk alle innrykninger til rekruttskolen på Drevjamoen.

1920–40: Rekruttskole og ekserserplass for IR 14

1940–45: Tyskerne rykket inn på Drevja i mai 1940. Fangeleir etablert i 1942. Tyskere på «arbeitsdienst» og senere polske og russiske krigsfanger arbeidet med fullføring av Nordlandsbanen mot Narvik. Tyskerne benyttet for det meste de eksisterende bygninger. Sykestua og soldathjemmet brant i perioden.

1946: Drevjamoen var organisert som sykeleir av okkupasjonsmakten for å ta imot syke og døende fra andre leirer. Etter frigjøringen ble Drevja drevet som sykeleir for de russiske fangene, med ca 30 leger og sykepleiere i arbeid.

1946–48: Drevjamoen ble igjen tatt i bruk til rekruttskole.

1950- og 60-tallet: Fra ca. 1950 og frem til slutten av 60-tallet ble Drevja lite brukt. Aktiviteten var begrenset til sporadiske repetisjonsøvelser. Man satset lite på vedlikehold og bygningsmessige tiltak og flere av de eldste bygningene ble revet. Drevja ble i 1969 tatt i bruk av HV 14 som kurs- og øvingssenter. Ny mannskapskaserne (Vefsn) oppført.

1970-tallet: Utbygging for å dekke behovet som repetisjonssenter gjennomført. Fem kompani-områder med kompanikontor, depot, sanitærhus og kjøkkenskur bygget. Noe utbygging av skytefeltet samt oppføring av ny oppsynsmannsbolig i 1976.

1980–90: Et par garasje- og verkstedbygg ble oppført og eksisterende bygningsmasse og skytebaner utbedret. Ny spisemesse med kjøkken sto ferdig i 1990.

1995–2007: Drevjamoen fortsatt i aktiv bruk som repetisjonssenter. HV 14 overtok ansvar for ekserserplassen og tilhørende skytefelt. 1. 8. 95. Et større rehabiliterings- og brannnsikringsprosjekt av befalsmessen ble igangsatt i 1996.

Fant du det du lette etter?