Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Allmenn verneplikt ble innført i Nord-Norge i 1897. De første kretskompanier i Nord-land; Vefsn, Ranen og Salten ble satt opp 1. februar 1898. Disse skulle senere danne grunnstammen for Søndre Hålogaland Infanteriregiment nr. 14. Avdelingene øvde på «Dolstadvollen» ved Mosjøen (Vefsn og Ranen kp) og på «Skansen» ved Rognan. Forholdene på øvingsplassene var primitive og det ble nødvendig å skaffe et mer permanent øvingssted etter hvert som tallet på soldater og enheter økte. Et areal på ca. 8000 mål jord-, skog- og fjellområder som omfattet større og mindre deler av ialt fem gårder (tolv bruk) ble innkjøpt i 1911. I tillegg til innkjøp av området på Drevja ble det leiet tomt til kai ved Holandsvika.

Image "80478_258_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?