Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

5

Totalt ant. inv.:

55

Ant. inv. m/vern:

7

Bygninger med verneområde

Drevjamoen er ved siden av Setermoen og Elvegårdsmoen militærhistorisk viktig som en av de første ekserserplassene som ble etablert i Nord-Norge etter innføringen av allminnelig verneplikt i 1897. Til tross for at en stor del av de eldste bygningene er forsvunnet fremstår deler av etablissementet som et bevart bygningsmiljø. Flere av de eldre bygningene er rehabilitert utvendig og/eller innvendig. Bygningene har likevel opprettholdt mye av det opprinnelige preget mht. hovedform, materialbruk, vindusløsninger og detaljer.

Bygninger som er oppført etter krigen er i noen grad forsøkt tilpasset det opprinnelige miljøet mht. plassering, farver- og materialvalg. Kjøkken- og spisesal fra 1990 virker imidlertid som et sterkt brudd med helheten på grunn av plassering og materialvalg.

Offisersmessen er særlig interessant mht. arkitektur og bevaringsgrad. Denne og stabsbrakka kan man finne tilsvarende av i andre etablissementer fra samme periode. Disse er bygningshistorisk interessante som spesielle funksjonstyper knyttet til Forsvaret. «Blåfjellstua» er også viktig som en godt bevart representant for miljøet på stedet før Forsvarets etablering.

Fant du det du lette etter?