Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_299_01_a.jpg" without description

Sanitetslager, inv. nr. 0024.

1916–17: Forsvaret ervervet grunn på Elvenes både for Nord-Norges flyveavdeling, Nord-Norges arsenal og for intendanturanstalter. Ialt ble det kjøpt opp 1335 mål innmark.

1918–23: Arsenalet etablert. Elvenes var på denne tiden et avsidesliggende område med en kjerrevei som eneste infrastruktur. Til tross for dette ble det i løpet av fem år oppført hele 14 større og mindre bygninger med samlet grunnflate på 2500 kvadratmeter. I desember 1918 ble det overtatt et flyskur på Elvenes, øst for det som idag er Forsvarets eiendom. Et fly av typen Bombing Experimental 2e ble overført til Elvenes i mars 1919. Flyet ble lagret i flyskuret og ble i årene 1919–24 brukt under våpenøvelser på Elvenes. Etter dette ble flyvevesenets aktivitet i landsdelen basert på sjøfly og henlagt til Salangsverket.

1925–30: Verdenskrigen kom på avstand og konjunkturene falt, noe som førte til dramatiske kutt i forsvarsbudsjettet. Arsenallene i Kristiansand og Bergen ble overført til mobiliseringsstatus med hærordningen av 1933, mens arsenalet på Elvenes ble opprettholdt som forsyningsinstallasjon også i fred.

1930-årene: 30-årene medførte svært dårlige rammebetingelser for Forsvaret, noe som også rammet Arsenalet. Likevel ble det utført et betydelig arbeid med oppbygging av forsyninger og reparasjonskapasitet. Betydelige mengder materiell ble lagret og lagerkapasiteten var fullstendig sprengt ved krigsutbruddet. Flyplassen var også blitt opprustet og utvidet til 1180 x 80 meter. Arbeidet ble utført som nødsarbeid. Kårstua (inv. nr. 0010) ble i 1932 ominnredet til kontorbygg.

1940–45: Den 10. juni 1940 kapitulerte de norske avdelingene i Narvik-området etter at den franske og britiske overkommandoen tre dager tidligere hadde trukket sine styrker tilbake fra Nord-Norge. Arsenalets oppgave var nå å ta imot våpen og utstyr fra de norske demobiliserte avdelingene og overlevere alt til okkupasjonsmakten. Først mot slutten av året var jobben utført og Nord-Norges arsenal opphørte å eksistere. Under krigen fungerte Elvenes som feltflyplass for okkupasjonsmakten.

1945: Etter krigen ble det snart klart at det måtte opprettes flere arsenaler i Nord-Norge. Det ble derfor etablert et arsenal på Banak som fikk navnet Arsenalet i Finnmark og et i Fauske med navnet Arsenalet i Nordland. Det tidligere Nord-Norges arsenal, som igjen ble etablert på Elvenes, fikk navnet Arsenalet i Troms.

1945–47: De store kvanta eks-tysk materiell sammen med USAs våpenhjelpprogram økte radikalt arsenalets betydning for materiellberedskapen. Den begrensede lagerkapasiteten på Elvenes gjorde det nødvendig å ta i bruk ekstyske lokaliteter annetsteds. I 1946 ble derfor Skoglund leir ved Bjerkvik tatt i bruk som kjøretøylager. Samme år ble reparasjonstjenesten skilt ut under navn av HVKs verksted og lagt til Rundhaug i Målselv. Alt året etter flyttet denne til Bjerkvik sentrum, som dermed ble sentrum for etterforsyning og reparasjon av Hærens våpentekniske materiell i Nord-Norge. Bjerkvik lå i Nordland, men da det allerede eksisterte et arsenal i Nordland fant man det riktig å opprettholde navnet «Arsenalet i Troms».

1954–idag: Arsenalets nye ammunisjonslager i fjell stod ferdig i Bjerkvik i 1956. Arsenalets administrasjon flyttet fra Elvenes til Bjerkvik to år senere, men mye materiell, bl. a. våpen og ammunisjon, ble igjen på Elvenes. Elvenes skulle fortsatt ligge under Arsenalet og brukes som mobiliseringslager, men ble av praktiske årsaker brukt til å etterforsyne Brig N. Dette skjedde første gang under den store øvelsen Blåtind i 1954 og ble siden en fast ordning.

1970-tallet: Våpen- og ammunisjonslagringen på Elvenes tok slutt da det ble bygget nye lagre andre steder.

1986: Arsenalet i Nordland (Fauske) nedlagt og Elvenes etablert som repetisjonsøvingssenter. Arsenalet i Troms, som lenge hadde ligget i Nordland, fikk nå tilbake sitt gamle navn «Arsenalet i Nord-Norge.

2005: Solgt til Salangen kommune.

Fant du det du lette etter?