Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_269_01_a.jpg" without description

En av de to opprinnelige kanonstandplassene som idag delvis er fylt igjen.

1907: Etter at sjefene for de militære etater hadde befart traktene omkring Narvik kom det til en felles uttalelse med forslag om anlegg av «et marineetablissement i Ramsund (samt fredsoplagshavn i Narvik) med permanente batterianlegg ved dette sunds nordre og søndre munding (... )».

1914: Grunnen ekspropriert.

1916: Batteriet montert med to 10,5 cm L/30 kanoner, men ble aldri fullført og etterhvert overtatt av Festningssartilleeriet.

1918–40: Aktiviteten ved marinestasjonen og dermed også på Ramstad og Ramnes lå på et minimum. Ramsund ble redusert fra marinestasjon til opplagshavn fra 1925.

1940–45: 9. april gikk tyske tropper i land ved Ramnes og Hamnes, hvor de hadde ventet å finne ferdig monterte kanonbatterier. Oppdraget var å innta batteriene og sette dem i stand til å forsvare Ofotfjorden mot allierte sjøstridskrefter. Men det eneste kystartillerianlegg i Nord-Norge ved krigsutbruddet var, foruten Vardøhus festning, det ikke oppsatte batteriet på Ramstad. Under resten av krigen fungerte Ramstad under artillerigruppe Ofotfjord, oppsatt med de opprinnelige kanonene, men forsterket med tre 20 mm Madsen luftvernkanoner.

1945–57: Batteriet overtatt og operert av kystartilleriet. Stor forlegningsbunker oppført på 1950-tallet.

1957: Batteriet nedlagt.

1993: Området ryddet og gjort tilgjengelig for publikum.

Fant du det du lette etter?