Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Ved begynnelsen av århundret økte motsetningene mellom stormaktene. Norge, som hadde valgt en nøytralistisk utenrikspolitikk etter unionsoppløsningen, opplevde stormaktenes betydelige marineaktivitet i nærområdene som en trussel mot nøytraliteten. For å forsvare denne vedtok Stortinget i 1912 en ny flåteplan, som innebar ekstraordinære bevilgninger på 20 millioner kroner for å anskaffe to panserskip, én ubåt samt festningsanlegg og marinestasjon i Ramsund i Ofoten. Utover dette skulle marinemateriell anskaffes til stasjonene i Kristianiafjorden, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Ofoten.

Image "80478_268_02_a.jpg" without description

Inntil 1912 bestod marinens støtteapparat hovedsakelig av Karljohansvern i Horten. Dette hadde vært tilstrekkelig for en marine som i hovedsak skulle forsvare Kristiianiaafjorden mot svenske angrep. Men da fartøyene måtte spres langs hele kysten for å utøve nøytralitetsvakt, oppstod det et behov for å desentralisere støtteapparatet. Dette, sammen med ønsket om å kontrollere Ofotfjorden (med den viktige innseilingen til Narvik, utskipningshavn for malm fra Ofotbanen siden 1902) og Tjeldsundet, dannet bakgrunnen for etableringen av en marinestasjon i Ramsundet. Stasjonen skulle forsvares med ett batteri i det nordlige innløp og ett i det sørlige, hhv. på Ramstad (Forholten) og Ramnes. På Ramstad ble det bygget oppsynsmannsbolig og utplassert to stk hurtigskytende 10,5 cm kanoner i 1916. (Om Ramnes: se etbl. nr. 185206)

Fant du det du lette etter?