Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

6

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

Ramsund orlogstasjon og batteriene på Ramnes og Ramstad har militærhistorisk betydning både som en viktig del av flåteplanen av 1912 og pga. deres strategiske betydning under siste krig. Batteriene utgjør dessuten noen av de tidligste fortifikatoriske anlegg i Nord-Norge. De antikvariske verdiene ved orlogsstasjonen er betydelig redusert pga. bygningenes og miljøets lave autentisitet, og vil derfor ikke inngå i landsverneplanen. Ramstad/Forholten består idag kun av grunnmurer og rester av kanonstillinger, men har allikevel betydelige historiefortellende kvaliteter. Stedet utgjør derfor et verneverdig militærhistorisk landskap.

Image "80478_270_01_a.jpg" without description

Kombinert mitraljøse- og luftvernstilling

Image "80478_270_02_a.jpg" without description

Ekstysk kommandoplass

185202 Forholten/Ramstad

Image "80478_271_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?