Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1912: 9. august fikk Glomfjord Aktieselskap konsesjon på erverv og regulering av Fykanvassdraget. Reguleringen ble påbegynt samme år.

1916: «Murgården» oppført med Glomfjord Handel A/S som byggherre. Bedriften ble etablert for å skaffe mattforsyninger til anleggssamfunnet under den vanskelige forsyningssituasjonen som 1. verdenskrig medførte. Murgårdden ble disponert av Glomfjord Handel A/S frem til til 1927, og hadde inntil da inneholdt bl. a. fiskebutikk og slakteri med eget røkeri.

1918: Staten kjøpte Glomfjord kraftverk to år før det stod ferdig. I den optimisme som rådet under denne svært ekspansive perioden i norsk økonomi ble arkitektene Morgenstierne og Eide engasjert til å tegne en by for 6000 innbyggere i Glomen.

1927: Fra 1927 og frem til 1950-tallet ble Murgården hovedsakelig benyttet til privat næringsvirksomhet, bl. a. manufakturhandel. De øvre etasjene anvendt som bolig.

1950-tallet: Bygningen ble overtatt av Glomfjord kraftverk som i årene fremover benyttet det som bolig for sine ansatte.

1977–88: Under forprosjekteringsarbeidet for Svartisprosjektet hadde Statskrafts anleggsledelse tilhold i bygget. Statens Veivesen hadde i forkant av utbyggingen sin administrasjon i bygget i forbindelse med byggingen av Svartistunnelen.

1992: Bygningen kjøpt av Forsvaret fra Glomfjordverkene. Etter dette brukt av Rødøy og Meløy HV-område til lagring av materiell og til øvingsformål.

2003: Solgt til privatpersoner.

Fant du det du lette etter?