Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Murgården i Glomen ble overtatt av Forsvaret på et sent tidspunkt og mangler derfor militærhistorisk dybde. Den inntas i landsverneplanen fordi Forsvaret som øvrige statsetater har et eieransvar for alle kategorier av verneverdige bygninger og anlegg. For mange av Heimevernets bygninger gjelder forøvrig at de ikke er funksjonsbygget for forsvarsformål, men overtatt etter sivile virksomheter. Murgården er i så måte typisk for denne forsvarsgrenens bygninger. Bygningen inngår i den eldre bebyggelsen på tettstedet Glomen, en velbevart helhet som bl. a. inkluderer arbeiderboliger, funksjonærvillaer og den monumentale kraftverksbygningen tegnet av professor Nordhagen. Bygningen har gjennomgått en rekke forandringer både i eksteriør og interiør, hvorav de interiørmessige er mest gjennomgripende. Eksteriørt fremstår bygningen relativt intakt i hovedinntrykk.

183701 Glomfjord

Image "80478_263_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?