Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_287_01_a.jpg" without description

Gymnastikksal, inv. nr. 0010.

1899: Harstad utpekt som senter for militærdistrikt Nord-Norge. Strandstedet ble standkvarter for Distriktskommando Nord (DKN) med Troms Stifts underoffiserskole og musikkskole.

1901–04: Virksomheten etablert med 15–20 befal og ca 130 elever på plass. I startfasen etablerte Forsvaret seg i eksisterende bygninger i byen. Like etter århundreskiftet ble Skolebygningen og Gymnastikksalen (1904) oppført. Etter fullførelsen av tilbygg til spisesal og kjøkken til Øvre Kaserne (som ble solgt i 1921) og av Gymnastikksalen i 1904 stoppet utbyggingen opp, og kom ikke igang igjen før ved verdenskrigens slutt.

1911–40: Styrking av Forsvaret gjennom hærordningen av 1911 medførte en utvidelse av det militære nærvær i byen. 6. Brigade oppstod, og flere forvaltende avdelinger samt eget musikkorps ble opprettet i 1911. Ytterligere utvidelse fant sted under 1. verdenskrig. Fra 1918 og utover i 20-årene ble underoffiserskolens kaserne og flere offisersboliger oppført.

1940–45: Harstads strategiske beliggenhet gjorde byen til et senter for alliert virksomhet i 1940 og senere for tysk okkupasjon. 210. infanteridivisjon hadde sete her og både marine og kystartilleri hadde kommandoer i byen. Garnisonen tjente videre som forsyningsstasjon for hær og marine. Byen var svært godt befestet både mot luft- og sjøangrep.

1945–50: Etter tyskernes kapitulasjon ble DKN midlertidig etablert i Tromsø, men i mai 1946 flyttet til Harstad. I perioden etablerte Forsvarets Musikkorps, Hålogaland sambandsbataljon og -ingeniørbataljon, Kystartillerikommando Nord-Norge, Krigskommisariat Nord og Forsvarets bygningsstjenestes regionkontor seg i byen. I 1949 flyttet Luftvernartillerisone Harstad inn i den ekstyske Åsegarden leir noen kilometer utenfor byen.

1950–60: Forsvarets operative ledelse gjennomgikk en sterk utvikling i 1950-årene, som medførte utbygging av anlegg både i og utenfor byen. Øverstkommanderende i Nord-Norge (ØKN) startet sin virksomhet fra Harstad i 1956 og ble her i ni år. Marinekommando Nord-Norge (MKN) ble flyttet fra Tromsø til Harstad i 1955. Befalsskolen for kystartilleriet (BSKA) kom til byen i 1951. Trondenes ble utpekt som standkvarter og øvingsplass for kystartilleriet i Nord-Norge, og en betydelig utbygging fant sted i årene 1951–54. Da Luftvernartilleriet forlot Åsegarden leir i 1959 ble leiren bygget ut for Brigaden i Nord-Norges 3. infanteribataljon, som var samlet her i 1962.

1960–63: Stortinget vedtok å samle Kystartilleriet og Marinen i Sjøforsvaret. Som følge av dette gikk Marinekommando Nord-Norge (MKN) inn i Sjøforsvarskommando Nord-Norge (SKN). SKN flyttet til Bodø i 1963.

1992–93: Stortinget vedtok at Brigaden i Nord-Norge skulle nedlegges, noe som førte til en avvikling av virksomheten på Åsegarden. Året etter ble det vedtatt at Harstad Sjøforsvarsdistrikt skulle legges ned, og også aktiviteten på Trondenes ble redusert. Dette innebar samlet en betydelig nedtrapping av Forsvarets virksomhet i byen

2004: To av de vernede bygningene solgt til privatpersoner.

Fant du det du lette etter?