Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_264_03_c.jpg" without description

Overbygget veranda foran hovedbygningen.

Leiren ligger ca. 1,5 km nord for tettbebyggelsen i Fauske kommune, i slakt hellende skogsterreng mellom riksvei 80 og nordlandsbanens trasé. Bebyggelsen består av ca. 15 bygninger i en etasje, de fleste med lager-, garasje- eller verkstedfunksjoner.

Den ekstyske delen av anlegget, som opprinnelig omfattet 14 bygninger, teller idag fire større brakker i én etasje. Den langstrakte hovedbygningen (inv. nr. 0001) er en stor, tofløyet brakke med en fremspringende gavl båret av fire bjelker i front. Bygnningen er kledd med eternit, som er lagt utenpå opprinnelig kledning. Den innvendige korridorstrukturen er bevart, ellers mest nyere dører o. a. Bygningen står på en kjeller med vesentlig større utstrekning enn selve brakken. Den delen av kjelleren som lå under hovedbygningen rommet under krigen operasjonsavdeling, røntgenavdeling og laboratorium. Kjelleren lå den gang delvis over bakken og hadde vinduer som sikret et visst lysinnfall. Terrenget er blitt hevet etter krigen og vinduene murt igjen.

Nordøst for hovedbygningen står den mindre isolatbrakken (inv. nr. 0003), som også er eternitkledt. Bak skodder finnes de opprinnelige vinduene, og innvendig er inndelingen i små enkeltrom («celler») og en rekke detaljer bevart. Også denne har adkomst til kjelleren. En tredje bygning (inv. nr. 0004) står ovenpå en annen fløy av kjelleranlegget. Bygninggen, som antagelig har rommet en pleieavdeling, har originale vinduer bevart bakom nyere panel. I interiøret er kledningen noe ufullstendig bevart.

Image "80478_265_01_a.jpg" without description

Isolatbrakken, inv. nr. 0003

Image "80478_265_02_a.jpg" without description

Hovedbygningen, inv. nr. 0001.

Fant du det du lette etter?