Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1942–43: Lasarettet oppført. Byggearbeidene ble utført av tyske arbeidskommandoer, lokale sivile, et sørnorsk entreprenørfirma og andre, under ledelse av Organisation Todt. Grunnmuren og annet støpearbeid ble utført av en arbeidskommando med ukrainere som var forlagt i bedehuset på Klungset.

Fauske utgjorde på denne tiden sentrum for den store virksomheten rundt anlegget av Nordlandsbanen, og svært mange krigsfanger var stasjonert i regionen.

1943–45: Lasarettet ble satt i drift i 1943. Fullt utbygd omfattet det 14 bygninger med en samlet kapasitet på 200 senger. Det medisinske arbeide ble utført av 3–4 faste leger, tyske sykepleiere og røntgenpersonale.

1945: Etter kapitulasjonen ble det tyske lasarettet ved alliert mellomkomst overtatt av Svenska Röda Korset, som 6. juni fløy inn en full sykehusbemanning samt 35 tonn diettmat og medisinsk utstyr. Målet var å sette de mange syke russiske eks-krigsfangene i stand til å tåle hjemtransporten. Blant eks-fangene fantes det en del leger og annet medisinsk personell som etterhvert overtok forpleiningen av sine landsmenn. De siste russiske pasientene forlot Fauske i juli/august 1945. Etter dette ble hospitalet nedlagt og medisinsk utstyr fjernet. Siemens-røntgenapparatet finnes idag på Sulitjelma museum.

1945–90: Lasarettet ble etter krigen en del av arsenalet i Nordland, og brukt som lager for kjøretøy og annet materiell.

1990–2007: Fauske og Søndre Sørfold HV-område overtok etablissementet i 1990. Heimevernet er i dag (2007) den største leietakeren.

Fant du det du lette etter?