Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

24

Ant. inv. m/vern:

3

Lasarettet er blant de meget få relativt intakte tyske sanitetsbygninger som fortsatt eksisterer på landsbasis. De gjenværende bygningene er et betydningsfullt minne om denne omfattende, men lite dokumenterte delen av tysk virksomhet i Norge. En stor del av byggearbeidene i den omgivende regionen ble gjennomført av krigsfanger. Mange mistet livet under arbeid med blant annet en veistrekning som inngår i dagens E6, den såkalte Blodveien. Gjennom etterbruken som hospital for frigitte krigsfanger representerer lasarettet også dette avsnittet av krigshistorien.

Hovedbygingen var sentrum for lasarettets aktivitet og har en relativt høy bevaringsgrad. Isolatbrakken er som type svært sjelden (den eneste i Forsvarets eie), trolig også i europeisk sammenheng, idet flertallet av disse brakkene ble brent eller revet etter krigen av hygieniske årsaker. Med unntak av takflatene, som idag er tekket med stålplater, finnes alle opprinnelige utvendige flater gjemt bakom eternitt og skodder. Den siste bygningen har gjennomgått større og mindre endringer i etterkrigstiden, men inngår likevel som en del av helheten i det ekstyske anlegget.

Fant du det du lette etter?