Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1911–59: Etter den nye hærordningen av 1911 ble Søndre Hålogaland Infanteriregiment nr. 14 opprettet med standkvarter i Mosjøen. Grunnstammen i regimentet var Vefsn, Ranen og Salten kretskompanier som ble opprettet i 1898. Kompaniene ble senere utvidet til bataljoner. Kompaniene Vefsn og Ranen hadde fra starten hatt øvingsplass på Dolstadvollen i Mosjøen, men øvingsplassen ble fra 1912 flyttet til Drevja. Regimentsbygningen ble innkjøpt i 1911 som standkvarter for det nyopprettede regimentet. Gården opprinnelig oppført i 1903 for Ludvig Vatshaug. Bygningen var en av de siste store tregårdene som ble reist i Mosjøen før murtvangsloven av 1904 stanset videre utbredelse av denne bygningtypen. Mosjøen var standkvarter for IR 14 frem til 1959.

1959: Gjennomgripende omlegging av kommandostrukturen og landforsvarets organisasjon i Nord-Norge. Hensikten var å få samme kommandoordning i fred som i krig og å skape et sterkt lokalt forsvar i de viktigste områdene, samtidig som mobiliseringstidene skulle søkes redusert. Det utvidede forsvarsdistrikt nr 14 fikk betegnelsen Sør-Hålogaland Landforsvar SHLF/IR 14. I tillegg til tidligere oppgaver som var å sette opp og repetisjonsøve mobiliseringberedte infanterister, fikk sjef SHLF/IR 14 ansvar for operativ planlegging i fred og ledelse i krig av alle landmilitære styrker og Heimevern i distriktet. Standkvarteret i Mosjøen ble opprettholdt.

1970: Opprettelse av Kombinert regiment (KR) 14

1983: KR 14 endret navn til Brigade 14.

1987: Regimentsbygningen ble tildelt Vefsn kommunes byggeskikkpris for istandsetting og rehabilitering.

1995: 1. august 1995 ble Sør-Hålogaland landforsvar/Infanteriregiment nr 14 lagt ned og Sør-Hålogaland regiment med standkvarter i Mosjøen opprettet.

2007: Regimentsbygningen solgt til privatpersoner.

Fant du det du lette etter?