Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Etablissementet ligger på fastlandet lengst syd i Ramsundet, ca. 7 km syd for orlogsstasjonen. Fortifikasjonene ligger et godt stykke opp fra fjorden i et åpent kystlandskap med lav skog. Anlegget består av fire kanonstillinger og kommandoplass. Kanonstillingene og kommandobunkeren er bygget i naturstein og betong. I tilknytning ligger også rester etter standplass for skytebane. Anleggene er i stor grad intakt og fremstår med stor grad av opprinnelighet.

I tilknytning til batteriet på Ramnes står to brakker oppført av tyskerne som forlegninger i 1942. Den såkalte «blåbrakka», inv. nr. 0002, ligger i nærheten av kanonstillingene, mens «rødbrakka», inv. nr. 0004, ligger litt lenger borte. Bygningene er lite endret mht. opprinnelig utforming. Begge bygningene har opprinnelig panel, dører og vinduer. I tillegg til disse bygningene finnes det rester av grunnmurer etter flere bygninger i området.

Fant du det du lette etter?