Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

2

Totalt ant. inv.:

66

Ant. inv. m/vern:

2

Fredning av to enkeltbygg. Vern av militærhistorisk landskap

Ramsund orlogstasjon og batteriene på Ramnes og Ramstad har militærhistorisk betydning både som en viktig del av flåteplanen av 1912 og pga. deres strategiske betydning under siste krig. Batteriene utgjør dessuten noen av de tidligste fortifikatoriske anlegg i Nord-Norge. De antikvariske verdiene ved orlogsstasjonen er betydelig redusert pga. bygningenes og miljøets lave autentisitet, og vil derfor ikke inngå i landsverneplanen. Batteriet på Ramnes er imidlertid godt bevart og har stor antikvarisk interesse.

De to brakkene på Ramnes har kulturhistorisk verdi i forbindelse med tyskernes tilstedeværelse i Ramsund under annen verdenskrig. Tyskerne oppførte brakker i et meget stort antall over hele landet, men idag er de aller fleste i denne landsdelen revet eller betydelig endret gjennom rehabilitering og ombygging. Brakkene på Ramnes har derfor stor bygningshistorisk interesse.

Fant du det du lette etter?