Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nord-Norge – Verneverdige inventar

Image "80478_247_01_a.jpg" without description

Et stort veiprosjekt ble startet for å skape bedre forbindelse mellom landsdelene og det norske arbeidet med å forlenge jernbanen ble videreført. Samtidig ble det bygget store ammunisjonslagre, flyplasser, lasaretter og ikke minst store leirer for krigsfanger. En vesentlig del av byggearbeidet ble utført av serbiske og russiske krigsfanger, hvorav en stor andel mistet livet under arbeidet. Deler av dagens E6 kalles derfor fremdeles for «Blodveien».

På grunn av endret trusselbilde etter annen verdenskrig, ble den norske innsatsen i større grad konsentrert til Nord-Norge. Forsvaret overtok flere ekstyske anlegg og noen opprinnelig norske anlegg ble utvidet, men man startet etter hvert oppbyggingen av nye etablissement. Finansiering gjennom NATOs infrastrukturprogram sikret oppgradering av flyplassene i Bodø og Bardufoss. I forbindelse med utbyggingen av invasjonsforsvaret, ble Hærens etablissementer i indre Troms utvidet samtidig som det ble bygget nye både der og i Porsanger. Langs kysten faset man etter hvert ut de ekstyske anleggene og bygget mer hensiktsmessige kystfort. Denne utfasingen har pågått inntil nylig.

På grunn av regionens relativt korte militære historie og den sentrale rolle den har hatt i norsk militærhistorie i etterkrigstiden, utgjør bygg fra 1950- og 1960-årene hoveddelen av utvalget.

Image "80478_247_02_a.jpg" without description

Image "80478_247_03_a.jpg" without description

Image "80478_247_04_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?