Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_306_03_a.jpg" without description

Skjoldkasernene er karakteristiske 50-talls bygninger som finnes flere steder i landet.

Skjold garnison ligger beredskapsmessig sentralt plassert i Øverbygd øverst i Målselvdalen i Indre Troms. Landskapet er preget av elvedalen, med morenegrunn, fruktbar jord og stor, tett skog. Etablissementet Skjold garnison består av de to leirene Maukstadmoen og Holmen.

Maukstadmoen, som ble bygget ut i perioden 1953–56 for en infanteribataljon med støtteavdelinger, utgjør en av de større leirene i Nord-Norge, og er på mange måter en typisk leir fra denne perioden. Leiren har en stram oppbygging med en tydelig funksjonsdeling mellom forlegninger, administrasjonsbygninger og driftsbygninger, og et klart skille mellom mannskaper og befal. Bygningsmassen har et enhetlig preg. Bygningene er stort sett i pusset betong og satt sammen av enkle sluttede volumer med en knapp detaljering, karakteristisk for 1950-tallets arkitektur.

I forbindelse med den store utbyggingen på 50-tallet ble det i denne tiden utviklet flere standardtyper for mannskapsforlegninger. Den typen kaserne som ble reist på Maukstadmoen fikk navn etter etablissementet – og er senere kalt «Skjoldkaserne» (tegnet av arkitekt A. Vejre, Oslo). Dette er en forlegning i tre etasjer med undervisningslokaler på loftet og med felles peisetue i en lav sidefløy. I hver etasje er det forlagt en tropp, med troppskontor. De menige bor på seksmannsrom, det er vaskerom/dusj/toalett, tørkerom og pusserom i hver etasje. På Maukstadmoen ble det oppført seks kaserner av denne typen. Bygningene som opprinnelig var malt i en lys kalkfarge med navn etter hvor i landet rekruttene kom fra («Heistad», «Evje», «Sannan» osv. ), er senere malt i ulike farger.

Det ble også utarbeidet typetegninger for andre bygg; befalsforlegning med messe, sykestue, gymnastikksal med bad osv. Begge messebyggene på Maukstadmoen ble oppført etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Mannskapsmessen er i en etasje med en korsformet plan. Befalsforlegningen med messe har to forlegningsfløyer i hhv. to og tre etasjer og et enetasjes messebygg som binder dem sammen. Befalsforlegningen ble bygget med en enkel standard, med en- og tomannsrom på hver side av en gjennomgående midtkorridor. Rommene hadde vask på rommet og felles toalett og dusjrom i hver etasje. En karakteristisk takrytter er plassert på taket av begge messene. Messebyggene var typehus som ble oppført flere steder, blant annet finnes begge bygningstyper på Setermoen.

Bygningene karakteriseres av høy kvalitet i materialbruk og detaljer. Dette vises blant annet i gjennomgående bruk av skifer på alle tak og i inngangspartier, trappeoppganger m. v. I enkelte bygninger finnes interiører med en spesielt gjennomarbeidet utforming – dette gjelder f. eks. i velferdsbygget der kinosalen og kapellet er utformet med helhetlig materialbruk og detaljering.

Det sentrale leirområdet fremstår langt på vei slik det gjorde da leiren var ferdig utbygget i 1956. Enkelte nye bygg er kommet til etterhvert, men disse er stort sett plassert i utkanten av det opprinnelige leirområdet. Den opprinnelige leirstrukturen er opprettholdt slik at leiren stadig utgjør et typisk anlegg fra 1950-årene. Enkelte bygninger har i noen grad blitt ombygget på grunn av endret bruk, men for det meste er bygningssmassen godt bevart mht. hovedform, planløsning, materialbruk osv. Vinduene er skiftet i de fleste bygningene, men forøvrig er viktige elementer som taktekking, materialbruk i fasadene og elementer som rekkverk, takryttere og endel interiørdetaljer bevart.

Holmen leir ligger på Storholmen i Målselva. Leiren ble påbegynt i 1953 og sto ferdig i 1955. Det var da bygget en rekkehuskaserne, kjøkken/spisesal, befalsforlegning/messe, undervisningsbygg, magasin, garasjer m. m. Bygningsmassen besto av både trebygninger og murbygg, med den samme enkle volumbehandling og detaljering som på Maukstadmoen. Holmen leir er, i større grad enn Maukstadmoen, endret gjennom ombygginger og nybygg. Inne i leirområdet står også to laftede bygninger som skal være oppført på 1920-tallet. Bygningene er relativt godt bevart, den ene i bruk som fritidsmesse, den andre som lager.

Image "80478_307_01_a.jpg" without description

Interiør i velferdsbygget, inv. nr. 0064.

Image "80478_307_02_a.jpg" without description

Lager (Holmen leir), inv. nr. 0029.

Fant du det du lette etter?