Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1944: Den første militære bebyggelse på Skjold besto av en sykeleir med en del brakker, depoter og garasjer oppført av tyskerne i 1944. Leiren inngikk i det tyske forsyningsområdet som fikk økt betydning under den tyske tilbaketrekning fra Finnmark og Nord-Finland. Det meste av brakkeleiren ble revet like etter krigens slutt, en del av brakkene ble sendt til Finnmark i forbidelse med gjenreisningen der. Enkelte lagerbrakker som ble stående har vært i bruk frem til idag.

1953: Brigaden i Nord-Norge opprettet. Utbyggingen på Skjold startet.

1955: Bataljonen etablert på Maukstadmoen i april. Kløvkompaniet ble overført i november. Deler av leiren (bl. a. seks kaserner, mannskapskjøkken med spisesal, sykestue, garasjer og stall i to etasjer for 120 hester) tatt i bruk.

1956: Byggearbeidene i hovedsak fullført. Befalsforlegning, kontorbygg, ekserserhus, vakt, depotbygg med verksteder, velferdsbygg, sykestall m. m. var oppført.

1958: Hjulryttereskadronen (senere Oppklaringseskadronen) etablert på Skjold.

1984: Kløvkompaniet nedlagt som følge av at hestetjenesten i Hæren ble avviklet.

1987–88: Brigaden gikk over fra å være en ren infanteribrigade til å bli organsiert som en panserforsterket brigade.

1994–96: Brig N gikk over fra å være en stående avdeling til en utdanningsavdeling med 12 mnd. gjennomgående tjeneste.

1998: Skjold var, sammen med brigadens øvrige garnisoner Heggelia og Setermoen, selvstendige garnisoner direkte under 6. Div. kommando. Skjold var kadreavdeling for den nye Brig N (mobiliseringsavdeling).

2007: I dag er det 2. bataljon og Ingeniørbataljonen som er brukere. Bygg i Holmen leir er solgt til Målselv kommune.

Fant du det du lette etter?