Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Den militære strategiske situasjonen i nordområdene etter 2. verdenskrig medførte at Forsvarsledelsen fra begynnelsen av 1950-årene tok sikte på å organisere landmilitære styrker for forsvar av Indre Troms. På samme tid startet planleggingen av en stående brigade i Troms. Brigaden i Nord-Norge var operativ fra 1. september 1953. Øvingsplassene for brigaden ble fastsatt til Setermoen, Heggelia, Bardufoss og Skjold i Indre Troms og Skibotn i Nordre Troms. Skjold ble bygget ut som en av Brigadens store garnisoner med to leirer; Maukstadmoen for en infanteribataljon og et kløvkompani, Storholmen for et ingeniørkompani. Begrunnelsen for å legge en helt ny garnison til Skjold i Øverbygd var av operativ og beredskapsmessig karakter, idet man ønsket å dekke tilgangen til Målselvdalen fra nord og øst. Øverbygd var fra før et grisgrendt område, og utbyggingen fikk derfor avgjørende betydning for distriktet også i sivil henseende, med utbygging av boliger, forretninger, skoler m. m.

Image "80478_306_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?