Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

11

Totalt ant. inv.:

192

Ant. inv. m/vern:

25

Maukstadmoen leir utgjør et svært godt eksempel på den store utbyggingen i Forsvaret på 1950-tallet. Dette er en periode som har hatt spesielt stor betydning i Nord-Norge. Maukstadmoen leir er meget representativ både mht. Beliggenhet og strategiske forhold, funksjonell oppbygging og de ulike bygningstyper. Etablissementet har derfor stor militærhistorisk interesse. Maukstadmoen har også betydning i arkitekturhistorisk sammenheng. Utformingen av bygningene er meget karakteristisk for perioden både mht. hovedform, materialbruk og detaljering. Spesielt interessant er det at flere bygninger er tegnet av fremtredende arkitekter.

Sammenlignet med andre etablissementer fra denne perioden er Maukstadmoen av de best bevarte. Dette gjelder såvel leiren som helhet med overordnet struktur, sammensetningen av bygningsmassen med de enkelte bygningstyper, og hver enkelt bygnings grad av opprinnelighet. Maukstadmoen har derfor stor verneverdi.

Formålet med bevaring av Maukstadmoen er å ta vare på et typisk eksempel på en leir bygget ut på 1950-tallet. Bevaringen omfatter derfor det opprinnelige leirområdet med bygninger, veinett og grøntarealer. Bevaringen gjelder både messe- og administrasjonsbygg, forlegninger og velferdsbygg samt garasjer, verksteder og opprinnelige stallbygninger. Det er av stor betydning at bygningsmiljøet opprettholdes mht. overordnet struktur, bygningenes volum og hovedform samt opprinnelig materialbruk og detaljer i eksteriør og interiør.

Bevaringen omfatter også de to eldste bygningene på Holmen. Bygningene er relativt godt bevart og har verdi i sammenheng med historien i området før Forsvaret etablerte seg her.

Fant du det du lette etter?