Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_283_01_a.jpg" without description

1940: Før kapitulasjonen i 1940 hadde de allierte styrkene etablert artilleristillinger på åsryggen ovenfor Trondenes kirke som standplass for luftskyts. Et batteri bestående av tre engelske 9,4 cm luftvernkanoner ble således overtatt av tyskerne. Forøvrig var det relativt liten militær aktivitet i Harstad i de første krigsårene.

1942–45: 40,6 cm-batteriene på Trondenes og Engeløy annlagt. Kanonen med bunkere ble lagt noe lenger ut på neset enn de britiske luftvernstillingene. Under byggingen ble det satt opp dekningsbatterier, begge steder med 3 stk 21 cm Skoda K 39/40. Batteri Trondenes II ble satt opp på Rollløya. Da 17 cm-batteriet på Kråkenes var operativt i oktober 1942 ble Trondenes II flyttet til Andenes.

Kanondelene til 40,6 cm-batteriet ble transportert sjøveien til Trondenes. Syd for kirken bygget man en spesiell kai med egen kran for lossing av de tunge delene. Kaien er fortsatt i bruk, men landingssystemet for prammene ble fjernet etter krigen. Delene ble fraktet på vei til batteriområdet. Batteriet stod operativt med tre kanoner i mai 1943, mens den siste kanonen sto klar i august samme år. Arbeidene med batteriet foregikk imidlertid helt frem til kapitulasjonen.

En fangeleir ble etablert øst for kirken. De fleste av fangene omkom under det tunge arbeidet. Etter krigen ble de gravlagde flyttet til gravplassen for krigsfanger på Tjøtta. Brakkene ble brent.

1945: Kystartilleriet overtok Trondenes området 17. juni 1945. Trondenes ble etter dette standkvarter og øvingsplass for kystartilleriet i Nord-Norge.

1946–54: En rekke tyskerbrakker som ble overtatt i 1945 var i meget dårlig forfatning. En nybyggings- og restaureringsplan ble utarbeidet i 1946. Den førte til en storstilet utbygging i årene 1951–54. De fleste bygningene i området er fra denne perioden.

1951–57: 40,6 cm-batteriet tatt inn i K. Brig Ns mobiliiserringssoppsetning. Det ble foretatt flere fullkaliber prøveskytninger med to av kanonene frem til 1957.

1961: 40,6 cm-batteriet tatt ut av mobiliseringsoppsetningen. All instrumentering i KO-plass ble demontert for å gi plass til nytt materiell, og kanonene ble stående uten vedlikehold.

1978: Forsvarsdepartementet godkjente at det skulle stilles midler til rådighet for full restaurering av kanon I – «Barbara». Arbeidet pågikk i årene 1978–82. De øvrige kanonene ble sandblåst og malt i 1991.

1980–94: Et nytt øvingssenter for Harstad Sjøforsvarsdistrikt ble besluttet opprettet. Det ble også vedtatt at Befalsskolen for Infanteriet (BSIN) skulle forlegges til Trondenes. Øvingsssenteret ble formelt etablert sommeren 1987, mens utbyggingen fortsatte frem til 1994. I 1993 vedtok Stortinget at Harstad (og Narvik) Sjøforsvarsdistrikt skulle legges ned, og at det skulle opprettes et nytt Hålogaland Sjøforsvarsdistrikt med standkvarter i Lødingen. Harstad hadde da fungert som kystartillerihovedkvarter for Nord-Norge i 48 år.

2007:Trondenes er fremdeles i militær bruk som base for kystjegerkommandoen, og festningsområdet er derfor ikke åpent for besøkende utenom faste tider for omvisning Nasjonale Festningsverk har forvaltningsansvaret for de bygg og anlegg som ikke er i militær bruk.

Fant du det du lette etter?