Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

187

Ant. inv. m/vern:

4

Militærhistorisk landskap

Det ekstyske 40,6 cm-batteriet på Trondenes inngår som et av 14 særskilt verneverdige forsvarshistoriske anlegg omtalt i St. meld 54 (1992–93) «Nasjonale festningsverk». Batteriet har som helhet stor verneverdi i nasjonal og internasjonal sammenheng. Innenfor etablissementet finnes også flere andre fortifikatoriske anlegg fra perioden 1940–45 i form av kanonstillinger, nærforsvarstillinger, bunkere m. m. P. g. a. sammenhengen med 40,6 cm-batteriet er det viktig at også disse anleggene bevares som historiefortellende elementer i landskapet. Anleggene vil inngå i landsverneplanen som del av det militærhistoriske landskapet på Trondenes.

Bygningsmassen på Trondenes anses å ha liten verneverdi. De ekstyske bygningene fremstår i liten grad som et enhetlig miljø, og er for en stor del endret gjennom modernisering og ombygging. Flere av bygningene fra 1950-årene har også liten grad av opprinnelighet. Omfanget av vern og forvaltningen av området vil bli nærmere definert gjennom en egen verneplan for etablissementet.

Fant du det du lette etter?