Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_310_03_a.jpg" without description

Magasinet, inv. nr. 0008.

Image "80478_310_04_a.jpg" without description

Brønnhuset, inv. nr. 0010.

Image "80478_310_05_a.jpg" without description

Hygga, inv. nr. 0024.

Vardøhus ligger på Vardøya i utkanten av Vardø by. Festningen ligger ved Bussesundet og opptar ca. 25 mål. Den er en regulær polygonfestning i stjerneform dannet av fire hjørnebastioner og fire kurtiner vinklet ut som redanger. Hovedvollen med naturstensmur i høyder fra ca. 2 til ca. 3,5 meter er dekket av ca. 1,5 m høyt og ca. 3 m dypt brystvern. Videre inngår batterier og vollgang med innvendig forstøtningsmur, tørr vollgrav, kontreescarpe med glaci og rester av en dekket vei.

Bebyggelsen inne i stjerneskansen bestod opprinnelig av kommandantbolig, corps de garde, proviant- og materialhus, brygger- og bakerhus, brakke for garnisonen , krutthus og brønn. Krutthuset er den eneste av de opprinnelige bygningene som ennå står uforandret. De øvrige er i tidens løp dels blitt ombygget, dels erstattet. Hoveddelen av om- og tilbygningene fant sted under napoleonskrigene 1807–14.

Anlegget innenfor vollene består idag av åtte bygninger. De er samlet i en tunform med unntak av portbygningen (inv. nr. 0001) som er integrert i vollmuren: Porten er overbygget av en liten bygning i utmurt pusset bindingsverk med valmet tak. Corps de garde (inv. nr. 0002) og Kommandantboligen (inv. nr. 0003) er begge oppført av laftetømmer i en etasje med utvendig liggende panel og skifertekket saltak. Magasinbygningen (inv. nr. 0008) er laftet, har stående panel og er i to etasjer med papptekket saltak. Krutthuset (inv. nr. 0006), Bombehuset (inv. nr. 0005) og Slaveriet (inv. nr. 0009) er alle murt av gråsten i én etasje og har torvtekket saltak. Brønnhuset (inv. nr. 0010) tilsvarende, men dette har pyramidetak med papptekning.

Innenfor festningsområdet finner vi også fem bygninger fra perioden 1811–1906 med ulike funksjoner knyttet til festningens drift, bl. a. den karakteristiske Kystvernbrakka (inv. nr. 0020) oppført i én etasje i utmurt bindingsverk og rappet inn- og utvendig. På Reinøya litt nordøst for Vardø finnes også to gammer som tradisjonelt har vært brukt av befal og menige under innhøstning av egg og dun på øya. De er fortsatt i bruk og i relativt opprinnelig stand.

Fant du det du lette etter?