Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

85

Ant. inv. m/vern:

18

Nasjonalt festningsverk

Vardøhus er som verdens nordligste festning et unikt anlegg. Det har i landsdelssammenheng en enestående militærhistorisk og bygningshistorisk dybde og en høy grad av opprinnelighet. Bygninger oppført under napoleonskrigene, som festningen rommer flere av, er sjeldne i Landsverneplansammenheng.

Vardøhus inngår i St. meld. nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Meldingen slår fast at festningene er nasjonale kulturminner av uvurderlig betydning. De «har vært av betydning for norsk rikspolitisk historie, ved at de har vært knyttet til statsmaktens virke, og ved at de er knyttet til markante begivenheter i vår historie». Festningen er administrativt fredet.

Nasjonale Festningsverk har utarbeidet egen verneplan for Vardøhus festning .

Image "80478_312_01_a.jpg" without description

«Plain Till En Ny Fæstning Ved WARDØEHUUS»signert av Christian V i 1733

Foto: Riksantikvaren

Image "80478_312_02_a.jpg" without description

Kommandantboligen, magasinet og bombehuset.

Image "80478_312_03_a.jpg" without description

Kommandantboligen, inv. nr. 0003.

Image "80478_312_04_a.jpg" without description

Bombehuset, inv. nr. 0005.

Image "80478_312_05_a.jpg" without description

Portbygningen, inv. nr. 0001.

200201 Vardøhus

Image "80478_313_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?