Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

5

Totalt ant. inv.:

24

Ant. inv. m/vern:

6

Gårdsanlegg; bygninger fra 1600-til 1950-tallet

Image "80477_226_01_c.jpg" without description

Interiør i hovedbygningen, inv.nr. 0001.

Åker gård er en av de mest betydningsfulle storgårdene på Østlandet med en lang og tradisjonsrik historie. Denne historien går mye lengre tilbake enn de eldste bygningene på stedet. I tillegg til disse aspektene knytter det seg en lang militærhistorisk periode til stedet, i og med at gården har vært i militært eie i nærmere 300 år. Åker gård består av i alt 12 bygninger, og av disse vil seks bli omfattet av vern. Formålet med vernet er først og fremst å bevare det fine bygningsmiljøet med store bygningsvolumer som danner inntunet. Til tross for at disse tre bygningene er oppført i henholdsvis ca. 1650, 1836 og 1948, er inntunet preget av harmoni både m.h.t. volum og stiluttrykk. Selv om det har skjedd visse endringer innvendig i de to eldste bygningene vil vernet også omfatte interiøret. Interiøret i den gjenoppbyggede hovedbygningen vil også bli omfattet av vern. Årsaken til dette er at interiøret er preget av en solid materialbruk og detaljering, typisk for etterkrigstidens restaureringstankegang. I tillegg til dette omfatter vernet den eldste driftsbygningen. Denne bygningens verneverdi er først og fremst knyttet til dens plassering, hovedvolum og eksteriørutforming. Ut over dette vil vernet også omfatte de to karakteristiske stabburene fra 1753 og området som vist på kartet.

Fant du det du lette etter?