Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet

Image "80477_188_01_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Corps de Garde

1751

0002

Akershus slott

ca. 1300

0003

Barakker

1747

0004

Hovedvakten

1724

0005

Søndre brohus

1867

0006

Nordre brohus

1877

0007

Fengselsdirektørboligen

1858

0008

Kornmagasinet

1788

0009

Fengelskirken

1866

0010

Lille provianthus

1751

0011

Kronprinsens kruttårn

1755

0012

Halmlageret

1861

0013

Store provianthus

ca. 1690

0014

Bakeriet

1759

0018

Det lange røde hus

1774

0019

Skarpenords kruttårn

1657

0020

Blykjelleren

ca. 1600

0021

Det dobbelte batteri

ca. 1691

0025

Høymagasinet

1845

0028

Offisersstallen

1891

0029

Kavalerikasernen

1898

0031

Ingeniørstallen

1897

0033

Ridehuset på Kontraskjæret

1900

0034

Festningsporten

1653

0038

Forsvarsdepartementet

1834

0039

Armeens depot

1832

0040

Artillerigården

1829

0041

Intendanturverkstedet

1790

0043

Gamle ridehus

1828

0044

Det nye ridehus

1900

0047

Nordre brakkestokk

1744

0048

Materialgården

1788

0049

Skolebygningen

1858

0050

Stabsmusikken

1865

0052

Verkstedbygningen

1861

0053

Artilleriets kontorbygning

1891

0054

Ingeniørverkstedet

1897 (revet)

0058

General Glads gård

1844

0059

Kommandantskapet

1800

0060

Arsenalforvalterboligen

1860

0062

Hovedarsenalet

1859

0064

Artillerikasernen

1908

0065

Artillerimagasinet

1870

0066

Festningens gymnastikksal

1861

1052

Knutstårnet

ca. 1300

1054

Brønnhuset i Stallgården

ca. 1500

1056

Munks tårn

ca. 1560

1060

Kasematt i Kongens bastion

1072

Kasematt i Vestre horn

1075

Ammunisjonskjeller med sortigang i Dronningens batteri

2004

Oslo Militære Samfund

1878

Image "80477_188_02_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0022

Laboratoriekjøkkenet

1836

0030

Artilleristallen

1861

0032

Kavaleristallen

1867

0036

Daghuset

1932

0037

Konferansehuset

1975

0042

Forbrenningsovnhuset

ca. 1930

0045

Søndre brakkestokk

1744

0046

Midtre brakkestokk

1744

0057

Kommandantens stall

1897

0651

Luftetårnet

1939

1058

Festningsbroen

1921

Image "80477_188_03_d.jpg" without description

Bygninger med liten antikvarisk egenverdi, omfattes av de generelle vernebestemmelsene for kulturmiljøet.

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0017

Offentlige toaletter

1952

0031

Tilbygg Ingeniørstallen

1949

0051

Garasje

1970

0055

Materialskuret

1897 (revet)

0056

Tyskerbrakken

1940 (revet)

0067

Hovedportens vakt

1989

0071

Oslo Militære Samfund, sidebygningen

1940

Image "80477_188_04_a.jpg" without description

Hornverket inv.nr. 1084, med inv. 0025 Høymagasinet. Fortifikasjonene på Akershus festning er også fredningsverdige, listen over disse finnes i Verneplan for Akershus festning.

030101 Akershus festning

Image "80477_189_01_a.jpg" without description

Revidert kart over Akershus festning som også viser det nye ledelsesbygget.

Fant du det du lette etter?