Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

103

Ant. inv. m/vern:

62

Nasjonalt festningsverk

Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid. Festningen har en særlig posisjon som nasjonalmonument på grunn av sin plassering i hovedstaden og rike historie knyttet til konge- og statsmakt. Festningen er medtatt i St.meld. nr. 54 (1992–93) – Nasjonale festningsverk. Middelalderdelene av Akershus er automatisk fredet.

Fant du det du lette etter?