Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_150_03_a.jpg" without description

Husmannsplassen Øvre Rustans våningshus inv. nr. 0020.

Image "80477_150_04_a.jpg" without description

Husmannsplassen Øvre Rustans låve inv. nr. 0022

Asker batteri består av tre deler – forlegnings-, utskytnings- og radarområde – som ligger spredt, men innenfor et relativt konsentrert område i Vestmarka i Asker. Området preges av mindre og større åser dekket med barskog, med innslag av or- og askeskog i hellingene. Utskytningsområdet(B) ligger på det tidligere gårdsbruket Ø. Rustan. Våningshuset (inv.nr. 0020) og låven (inv.nr. 0022) er en del av anlegget. Forlegningssommråddet (A) ligger ca en km mot nord-vest. Radarområdet (C) ligger lengre sør på en høyde (ca 450 moh) ved Hagahogget.

Utskytningsområdet består av en rekke bygninger for oppbevaring av raketter, drivstoff, aggregat, teknisk utstyr, brannberedskap, kommunikasjon og operasjonsledelse. Foran rakettlagrene finnes det framdeles tydelige rester etter transportnett, utskyttningssramper og lyskasteranlegg. I tilknytning til rakettlagrene ligger deknings- og kommandobunker og aggregathus. Alle øvrige tekniske installasjoner er fjernet. Området er likevel som helhet godt bevart med alle bygningstyper for utskytning, oppbevaring og vedlikehold intakt. Anlegget er konsentrert og gir en god forståelse av virksomheten som har funnet sted.

Radarområdet består av en sende- og mottakerbunker med radomer for mål- og følgeradar, samt enkelte bygninger for administrasjon. Bunkerne har gjennomgående høy grad av opprinnelighet, mens administrasjonsdelen som har gjennomgått en del endringer.

Image "80477_151_01_a.jpg" without description

Antennehus inv.nr. 0047 i C-området.

Image "80477_151_02_a.jpg" without description

Inv.nr. 0050 Radom.

Image "80477_151_03_a.jpg" without description

Inv.nr. 0048 Bunker med ABC sluse i C-området.

Image "80477_151_04_a.jpg" without description

Forlegning inv.nr. 0042 i C-området.

Image "80477_151_05_a.jpg" without description

Arbeidshus inv.nr. 0012 i B-området.

Image "80477_151_06_a.jpg" without description

Inv.nr. 0018 Aggregathus i B-området.

Fant du det du lette etter?