Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

10

Totalt ant. inv.:

Ant. inv. m/vern:

18

Bygninger med verneområde

Våptenteknologisk representerte NIKE-anleggene en betydelig utvikling. Daværende luftvern bygget på samme prinsipp som våpen fra slutten av 1890-tallet. Anleggene markerer derfor overgangen fra kanoner til missiler i det norske luftforsvaret og har således militærhistorisk verdi.

Asker batteri har bevart vesentlige elementer fra det opprinnelige anlegget. Rakett- og radarområdet har gjennomgående høy grad av opprinnelighet. Teknisk utstyr er fjernet, men bygningene, veinettet og oppskytningsplassene gir fremdeles et klart bilde av virksomheten som har holdt til på stedet.

Forlegningsområdet består av typehus som har gjennomgått en del endringer. Bygningene er typisk for forlegninger fra etterkrigstiden, men bedre eksempler er bevart andre steder. Dette området er derfor ikke inkludert i vernet.

Vernet omfatter bygningenes eksteriør og spor etter militær virksomhet innenfor eiendomsgrensene som avmerket på kartet. Hangar inv. nr. 1054 omfattes også av interiørvern. Bygningene ble fredet ved forskrift 06.05.04

Image "80477_152_01_a.jpg" without description

Vaktbu inv.nr. 0030 B-område.

Image "80477_152_02_a.jpg" without description

B-områdets portvakt inv.nr. 0011

Image "80477_152_03_a.jpg" without description

Utskytningseksjon 1, til venstre utskytningsrampe i betong med skinner for utkjøring av rakettene før utskytning, til høyre 400v aggregathus med bunker bak.

Fant du det du lette etter?