Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_310_03_a.jpg" without description

Grøndahl nordre våningshus, inv.nr. 0026.

Bolærne består av en rekke øyer øst for Nøtterøy i Vestfold. Forsvaret har ulike bygninger og anlegg på Østre Bolærne, Vestre Bolærne, Mellom Bolærne, Garnholmen og Skarvesete. Disse er i utgangspunktet avstengt for allmenn ferdsel, men Mellom Bolærne er i 1998 åpnet for guidete besøk. Øyene Ramsholmen, Klauer og Store Rauer ble midlertidig frigitt til friluftsformål.

Østre og Mellom Bolærne forbindes av en kabellekter. Ellers må båt benyttes for transport til og fra og mellom øyene. På øyene finnes det flere brygger som er forbundet med et veisystem. Bygningene ligger relativt spredt og utgjør ikke noe helhetlig miljø. Lavere deler av øyene er dekket av tett furuskog, noe som forsterker inntrykket av spredt bebyggelse.

Administrasjon, forlegning og selve fortet er lokalisert til Østre Bolærne. Øya har rester etter bebyggelse fra hovedsakelig tre perioder: Etableringen av fortet, tysk byggevirksomhet og utbyggingen av nytt administrasjon- og forlegningsområde i 1990. De militære bygningene har gjennomgående lav grad av opprinnelighet. En av de opprinnelig sivile bygningene er imidlertid godt bevart utvendig med bevarte interiørdetaljer. Grøndahls nordre våningshus (inv.nr. 0026) framstår som representativ for bygninger satt opp langs kysten i Vestfold på begynnelsen av 1800-tallet.

Utover bygningsmassen finnes det på Østre Bolærne fjellanlegg og flere kanontårn, kanonstillinger, løpegraver, mitraljøsestillinger og andre fortifikatoriske anlegg.

Bebyggelsen på Mellom Bolærne består i dag av to små plasser ved Jensesundet nordvest på øya, og Grevestuen (inv.nr. 0155) på den sørøstre del av øya. Bygningene har gjennomgående høy grad av opprinnelighet, men lider av manglende vedlikehold. Nærmest Kongshavnsund på Mellom Bolærne ligger fundamenter etter bygninger i fangeleiren som ble etablert av tyskerne her i 1940–45. Videre finnes det to større gravrøyser og flere mindre.

Fant du det du lette etter?