Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_311_01_a.jpg" without description

Krigsfangeleiren på Mellom Bolærne.

1600-tallet: Bosettingen på Bolærne går ifølge skriftlige kilder tilbake til midten av 1600-tallet.

1800-tallet: På 1800-tallet ble det reist en rekke bygninger på øyene, både sommerhus og mer permanente jordbruksbygninger.

1916: I 1916 ble Bolærne innkjøpt av Forsvaret med utbygging av festningsanlegg i Ytre Oslofjord. Rauøy på østsiden av fjorden ble innkjøpt samtidig. Anleggene var underlagt Festningsartilleriet i Hæren under benevnelsen Kristianiafjords fremskutte befestninger.

1916–18: Bolærne var satt opp med nøytralitetsvern under første verdenskrig.

1918: I 1918 ble de provisoriske anleggene utvidet med fire stk 12 cm kanoner.

1934: Bolærne fort forsterket med tre stk 15 cm kanoner.

1940–1945: Fortet raskt okkupert av tyskerne. Tyskerne foretok en omfattende utbygging i løpet av annen verdenskrig.

1963–64: Bygget fjellanlegg på Vestre Bolærne for forhåndslagring av NATO-materiell.

1972–73: Etablert nye tårnkanoner, 3 x 75 mm.

1990: Nytt administrasjonsbygg med kontorer, forlegning, underrvisningslokaler, kjøkken og spisesal sto ferdig i 1990. Fortet er fremdeles operativt i tillegg til funksjonen som skole- og øvingsavdeling

2004: Jakthytta fredet. Vestre Bolærne solgt til Nøtterøy kommune.

2005: Mellom Bolærne solgt til Nøtterøy kommune, og Østre Bolærne solgt til Vestfold fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?