Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_254_03_a.jpg" without description

«Skjoldkaserner»

Image "80477_254_04_a.jpg" without description

Peisestue

Eggemoen leir ligger på et forhøyet platå i et landskap med furumoer. Randselven passerer noe syd for leiren, mellom Randsfjorden og Tyrifjorden. Fortiden har formet deler av det omkringliggende landskapet med blant annet morener og dødisgroper. Jernbanen mellom Bergen og Oslo passerer syd for leiren.

Innenfor etablissementet ligger fly- og taksestripen som et av få spor etter Eggemoens opprinnelige flyplassfunksjon. Lite står tilbake av leirens tysketablerte miljø. I midtleiren finnes bare én brakke som minner om dette. Her finnes også to bygninger oppført før den store utbyggingen i 1952–54.

Selve leiren som ble bygget ut på 1950-tallet ligger vest for den sydligste delen av flystripen. Forlegninger, messe- og velferdsbygg for offiserer og menige ligger organisert rundt en åpen plass. Bygningsmassen er typisk for perioden, med sammenstilling av enkle volumer i en og to etasjer oppført i pusset mur og panelt bindingsverk. Kasernene er av typen «Skjoldkaserner» i to etasjer med to trappehus på langsiden med inngang til fire rom i hver etasje. Et enetasjes tilbygg rommer peisestue. Typen kjennes fra en rekke etablissementer resit i forbindelse med utbyggingen i etterkrigstiden. Mannskapsmesse og velferdbygg karakteriseres av et høyt pyramidetak over spisesalen. Befalsmesse- og forlegning består av to forlegningsfløyer med en mellomliggende messeavdeling. Til det sentrale leirområdet hører også en vaktbygning samt undervisningsbygg og gymnastikksal.

Bygningsmassen er stort sett godt bevart mht. opprinnelig volum, planløsning og materialbruk. Et unntak er undervisningsbygget som er vesentlig ombygget.

Fant du det du lette etter?