Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Etablissementet – som kun består av den nedlagte orografstasjonen – ligger på toppen av Brønnsåsen litt nord for Elton gård, i et kupert terreng med tett furuskog. Stasjonen, som ligger 157 m.o.h., er delvis utsprengt i fjell og delvis murt. Brystvernet utgjøres dels av bruddstensmur, dels av grunnfjell. Stasjonsrommet er et murstenshus med svakt skrånende pulttak. Veggene består av enstens mur; taket består av kraftige I-jern som understøtter et betongdekke ca. 1/2 m tykt. Dekket er forbundet med brystvernet, sidemuren og fjellet. På bakveggen (mot nord) finnes en ytre jerndør og en indre tredør samt et vindu i jernramme. Stasjonsrommet har en grunnflate på 3,0 x 2,5 m og har gulv av betong. Instrumentsøylen er fjernet. Rommet har vært kledd med 1» panel, men dette har for en stor del råtnet bort. Sikteåpningene har vært dekket med trelemmer. Over nedskjæringen bak inngangen har det tidligere vært en provisorisk overdekning av bølgeblikk.

Fant du det du lette etter?