Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1890-årene: Generell opprustning av Forsvaret på slutten av 1800-tallet, blant annet som følge av den økende spenningen i forholdet til Sverige.

1901–02: Etablert et batteri på Falkenstensåsen ved Horten etter kgl.res. av 31. august 1901. Utgiftene var dekket av ekstraordinær bevilgning i 1902/03 til armeen for å sikre landtilgangene til Kristiania. Grunnen ble fraskilt av Falkensten gård ved ekspropriasjon. Militæretaten fikk bruksrett til vei fra Bakken, via husmannsplassen Orerønningen. Vogner og spann fikk plass i ly av en ås, 50 m bak batteriet.

1903: Falkenstenbatteriet ble underlagt Kystartilleriet.

1906: Et nærliggende utsiktstårn hadde god oversikt og var dekket av trær. Posisjonsartilleribataljonen anbefalte derfor tårnet som kommandoplass i 1906. Avtale ble inngått med eieren av Falkensten gård om at militæretaten ved Feltartilleriet skulle kunne bruke tårnet. Orienteringsbord montert.

1950-tallet: Falkensten nærforsvarsanlegg bygget ut i Falkenstenområdet ca. 1952.

1998: Batteriet ligger i dag i et turområde. Deler av området omkring er bebygget. Braarudåsbatteriet er ikke lenger er i Forsvarets eie.

2005: Etablissementet solgt til Horten kommune.

Image "80477_287_01_a.jpg" without description

Brystvern

Image "80477_287_02_a.jpg" without description

Brystvern

Fant du det du lette etter?