Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_155_01_a.jpg" without description

Fetsund batteri kontrollerte østbredden ved Glommas utløp i Øyeren. Batteriet ligger i dag på kommunal grunn.

1800-tallet: Fetsund spilte en militær rolle i forbindelse med svenske styrkers innmarsj i Aurskog-Hølandområdet april 1808. Det var også satt opp styrker i området under Napoleonskrigen 1807–14.

1890-årene: Konsulatsaken medførte økt spenning mellom Sverige og Norge. På Fetsund ble det etablert en telthustomt, litt vest for Fetsund jernbanestasjon.

1898: På Fetsund ble det høsten 1899, etter Stortingets beslutning, ervervet en ny tomt ved ekspropriasjon fra Vilberg gård og Garder øvre gård. Arbeidet påbegynt i desember 1898 og batteriet ferdigstilt i april 1900. Fetsundbatteriet fikk buet form, jordvoll, innvendig mur med plass for fire posisjons- og fire feltkanoner.

1905: Etter en regjeringskonferanse 13. september ble det besluttet å iverksette delvis mobilisering, noe som innebar at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene. Ved Fetsund var totalt ca. 1450 mann fra Valdres linjebataljon og en eskadron landstormdragoner.

1907: Et eldre telthus tilflyttet fra Enebakk kirke. Et tilbygg som ble oppført samtidig er senere fjernet.

1979: Fetsund batteri regulert til spesialområde og friområde. Montert strongdør på telthuset.

1998: Lageret brukt for lagring av krigsbromateriell. Batteriet ligger på kommunal grunn.

2004: 4 bygninger fredet.

2006: Overført til Skifte Eiendom for avhending.

2008: Solgt med fredningsklausul til Fet kommune. Eiendommen regulert til almennyttig formål.

Fant du det du lette etter?