Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_85_01_c.jpg" without description

Brogalleriets skyteskår kontrollerte veibroen over Glomma.

1905: Som et resultat av forhandlingene mellom Norge og Sverige etter unionsoppløsningen, ble sperrefort innenfor en nøytral sone demolert.

1911–13: Forsvarskommisjonen anbefalte i 1911 et galleriforsvar og fikk medhold av samtlige militære autoriteter. Veibroen skulle forsvares fra et galleri for mitraljøser (to stk. Hotchkiss 6,5 mm) og geværer, bygget inn i den bratte fjellveggen langs Glommas vestbredd. Hvert broforsvar skulle ellers forsynes med telefonforbindelse, optisk signalering, skuddobservasjon og en mindre, gasslyskaster. Stortinget samtykket i 1913 til bygging av anleggene.

1914–17: Fossum brogalleri anlagt i en fjellside ved Glommas vestbredd.

1940: Kamphandlinger ved Fossum bro under tyskernes invasjon. Galleriet var bygget mot angrep fra øst. Tyskerne kom fra vest. Det bli likevel ytt motstand og broen ble sprengt.

1990-tallet: Anlegget i god stand etter restaurering av Lions i samarbeide med Spydeberg kommune, HV-01 og Østfold fylkeskommune.

1994–95: En stiftelse for Fossum brogalleri dannet i 1994. Stiftelsen består av Askim og Spydeberg kommune, organisasjoner, enkeltpersoner, næringslivet og Landbruksavdelingen. Brogalleriet åpnet for publikum ca. 1995 for omvisninger i sommerhalvåret og ved spesielle anledninger.

1998: Anleggets eksteriøromgivelser tilrettelagt for adkomst, opp fra broen til galleriinngangen. En tidligere sti er erstattet med stentrinn lagt inn i terrenget.

2004: Anlegget fredet.

Fant du det du lette etter?