Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet

Image "80477_46_01_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Det gamle slaveri

1731

0002

Det grunnmurede provianthus

1674–91

0003

Sprøytehuset

1700

0004

Offisersvakten

1828

0005

Kruttårnet på prins Georgs Bastion

1736

0006

Bakeribygningen

1764

0007

Tøyhuset

1775

0008

Laboratoriet

1726

0009

Münsterhuset

1725

0010

Kommandantboligen

1768

0011

Ekserserhuset

1808

0012

Kjørbogården

1765

0013

Ingeniørgården

1868

0015

Vollmesterbolig

1868

0017

Infanterikaserne

1788

0018

Uthus til infanterikasernen

1788

0019

Kommisjonsgården

1834

0021

Vollportvakten

1695

0022

Ravelinvakten

ca. 1740

0023

Kruttårn, prinsesse Charlottes bast.

1736

0024

Artillerigården

1733

0025

Undervisningsbrakke

1895

0026

Gammel spisesal

1895–97

0027

Marketenteri

1838

0029

Artillerismien

1746

0030

Uthus til verkstedbygning

1900

0031

Tennishuset

1900

0033

Kommandantens uthus

1832

0034

Kjørbogårdens sidebygning

1767

0756

Vollportbroen

1695

1053

Prins Georgs halvbastion

1666

1054

Søndre kurtine

1666

1055

Prins Christians bastion

1666

1056

Østre kurtine

1666

1057

Prins Fredriks bastion

1666

1058

Vollportkurtinen

1666

1059

Prinsesse Charlottes bastion

1666

1060

Nordre kurtine

1666

1061

Gyldenløves halvbastion

1666

1062

Antonettes batteri

1666

1063

Nordre redang

1689

1064

Platte batteri

1684

1065

Søndre redang

1689

1066

Brannbatteriet

1682

1067

Vollgraven

1663

1068

Søndre bjørn

1725

1069

Søndre kontregarde

1737

1070

Søndre ravelin

1748

1071

Østre ravelin

1748

1072

Vollportravelinet

1666

1073

Østre kontregarde

1753

1074

Nordre ravelin

1666

1075

Nordre kontregarde

1752

1076

Nordre bjørn

1709

1077

Kontreeskarpe, dekket vei, glacisS

1666

1078

Ferjeporten

1727

1079

Mellomporten

1727

1080

Kommandantporten

1684

1081

Nordre sortiport

1737

1082

Vollporten

1695

1083

Østre sortiport

1738

1084

Søndre sortiport

1731

Bygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0020

Kommisjonsgårdens uthus

1874/ 1970

010601 Fredrikstad garnison

Image "80477_47_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?